Ochrona środowiska - informacje

2019-01-03

Zmiana stawek za odbiór odpadów w 2019 roku

grafika-Zmiana stawek za odbiór odpadów w 2019 roku

Od 1 stycznia 2019 r. zmianie ulegają stawki opłat za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego zrzeszającego: gminę miejską Dzierżoniów, gminę wiejską Dzierżoniów oraz miasto i gminę Niemcza.

Zmiana stawek za odbiór odpadów w 2019 roku
2018-10-30

Dolny Śląsk bez smogu

grafika-Dolny Śląsk bez smogu

Tylko na Dolnym Śląsku z powodu zanieczyszczenia powietrza rocznie umiera ok. 3000 osób! Dla porównania - tylu ludzi ginie na drogach w całej Polsce.

Dolny Śląsk bez smogu
2018-07-25

Nowe przepisy antysmogowe - jakie piece i czym można palić?

grafika-Nowe przepisy antysmogowe - jakie piece i czym można palić?

Od 1 lipca zaczęły obowiązywać niektóre zapisy uchwał antysmogowych, które 30 listopada 2017 r. przyjęli radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Gminy Dzierżoniów dotyczy uchwała nr XLI/1407/17 w sprawie wprowadzania na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Nowe przepisy antysmogowe - jakie piece i czym można palić?
2018-04-03

Stop wypalaniu traw!

grafika-Stop wypalaniu traw!

Wraz z wiosną, jak co roku, pojawia się problem wiosennego wypalania traw. Przypominamy, że takie działanie to nie tylko zagrożenie pożarowe, ale także straty w przyrodzie.

Stop wypalaniu traw!
2017-11-15

Nie pal śmieci!

grafika-Nie pal śmieci!

Każdego roku w okresie jesienno-zimowym powraca problem spalania odpadów w domowych piecach i kotłowniach. Wielu ludzi postrzega spalanie śmieci w domowych piecach za tanią, łatwo osiągalną i niekłopotliwą metodę pozbywania się odpadów.

Nie pal śmieci!
2017-09-26

Liczy się każde opakowanie

grafika-Liczy się każde opakowanie

Zgodnie z polskim prawem opakowania po środkach niebezpiecznych, w tym po środkach ochrony roślin, powinny być odpowiednio zagospodarowane. System Zbiórki Opakowań PSOR pomaga w prosty, odpowiedzialny i bezpieczny dla środowiska sposób wypełniać ten prawny obowiązek.

Liczy się każde opakowanie
2017-03-20

Zadbajmy o czystość i porządek

grafika-Zadbajmy o czystość i porządek

Zbliża się okres wiosennych porządków. Wielu z nas wkrótce zabierze się za sprzątanie ogródków, garaży, komórek czy strychów. Przypominamy, że wszelkie niepotrzebne/zużyte meble i inne odpady wielkogabarytowe, sprzęty elektryczne i elektroniczne, opony oraz odpady budowlane i rozbiórkowe każdy mieszkaniec może wywieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zadbajmy o czystość i porządek
2015-01-29

Zakaz wylewania nieczystości ciekłych!

grafika-Zakaz wylewania nieczystości ciekłych!

Nieszczelne szamba oraz nielegalne wylewanie nieczystości ciekłych przez mieszkańców to częsty proceder, który niełatwo wykryć, a z którym Gmina Dzierżoniów boryka się od dłuższego czasu.

Zakaz wylewania nieczystości ciekłych!
2014-01-07

Dzikie wysypiska wciąż powstają

grafika-Dzikie wysypiska wciąż powstają

Od 1 lipca 2013r. obowiązują nowe przepisy dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminach, które miały rozwiązać m.in. problem nielegalnych wysypisk śmieci. Nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zostali objęci wszyscy mieszkańcy gminy Dzierżoniów.

Dzikie wysypiska wciąż powstają
2013-09-24

Uwaga szczepienie lisów wolnożyjacych !

grafika-Uwaga szczepienie lisów wolnożyjacych  !

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzierżoniowie informuje że w dniach od 11 do 16 października 2013r. na terenie Gminy Dzierżoniów zostanie przeprowadzona kolejna akcja szczepienia lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie.

Uwaga szczepienie lisów wolnożyjacych  !
2012-09-20

Zbiórka zużytych opon samochodowych

grafika-Zbiórka zużytych  opon samochodowych

Urząd Gminy Dzierżoniów informuje, że w dniu 02.10.2012 r. na terenie gminy Dzierżoniów odbędzie się bezpłatna zbiórka zużytych opon samochodowych: osobowych, dostawczych i ciężarowych, tj. o wymiarach do 140 cm wysokości i 40 cm szerokości. Opony powinny być czyste bez zanieczyszczeń (piasek, ziemia, inne), bez felg i dętek.

Zbiórka zużytych  opon samochodowych
2012-09-19

Uwaga szczepienie lisów wolnożyjacych !

grafika-Uwaga szczepienie lisów wolnożyjacych  !

Informujemy, że w dniach od 27 września do 4 października 2012r. na terenie Gminy Dzierżoniów zostanie przeprowadzona kolejna akcja szczepienia lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie.

Uwaga szczepienie lisów wolnożyjacych  !
2011-11-28

Edukacja ekologiczna w Przedszkolu w Dobrocinie

grafika-Edukacja ekologiczna w Przedszkolu w Dobrocinie

W ramach kampanii "Edukacja i aktywizacja społeczności Gmin zrzeszonych w Związku ZGPD7 na rzecz prawidłowej gospodarki odpadami - edycja 2011 r." przedszkolaki z Gminnego Przedszkola Publicznego w Dobrocinie wchodzącego w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piławie Dolnej aktywnie włączają się w rozmaite działania w tym zakresie.

Edukacja ekologiczna w Przedszkolu w Dobrocinie
2011-11-07

Happening - segreguj śmieci

grafika-Happening - segreguj śmieci

Dnia 21 października 2011 roku 19 uczniów klasy IV Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostroszowicach uczestniczyło w happeningu dotyczącym gospodarki odpadami na terenie powiatu dzierżoniowskiego.

Happening - segreguj śmieci
2011-09-23

Darmowe kompostowniki dla mieszkańców

grafika-Darmowe kompostowniki dla mieszkańców

Urząd Gminy Dzierżoniów informuje, że posiada do rozdysponowania wśród mieszkańców naszej gminy 102 szt. drewnianych kompostowników, przeznaczonych do kompostowania i zagospodarowania we własnym zakresie odpadów ulegających biodegradacji w gospodarstwach domowych na terenie gminy.

Darmowe kompostowniki dla mieszkańców
2011-09-20

Dotacje na usuwanie azbestu

grafika-Dotacje na usuwanie azbestu

W dniu 02.08.2011r. został przyjęty przez Zgromadzenie Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD7 "Regulamin finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gmin zrzeszonych w związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7".

Dotacje na usuwanie azbestu
2011-08-17

Komunikat

grafika-Komunikat

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dzierżoniowie w sprawie szczepienia lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa dolnośląskiego

Komunikat
2011-08-09

Dotacje na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest

grafika-Dotacje na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest

W dniu 02.08.2011 r. został przyjęty przez Zgromadzenie Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD7 "Regulaminu finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gmin zrzeszonych w związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7" w ramach, którego mieszkańcy gminy Dzierżoniów będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Dotacje na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
2011-08-01

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

grafika-Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

W dniach od 1.08.2011r. do 26.08.2011r. przedstawiciele firmy AT GROUP S.A., ul. Główna 5, 42-693 Krupski Młyn, będą przeprowadzać na terenie Gmin: Miejskiej Dzierżoniów, Bielawa, Pieszyce, Dzierżoniów, Piława Górna, Niemcza, zrzeszonych w Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego inwentaryzację wyrobów zawierających azbest.

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest
2011-08-01

Darmowe kompostowniki dla mieszkańców

grafika-Darmowe kompostowniki dla mieszkańców

Urząd Gminy Dzierżoniów informuje, że posiada do rozdysponowania wśród mieszkańców naszej gminy 102 szt. drewnianych kompostowników, przeznaczonych do kompostowania i zagospodarowania we własnym zakresie odpadów ulegających biodegradacji w gospodarstwach domowych na terenie gminy.

Darmowe kompostowniki dla mieszkańców
2011-07-19

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii

grafika-Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w zakresie uboju zwierząt i produkcji mięsa na własny użytek Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzierżoniowie, przypomina ...

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii
2011-06-27

VII Gminny Konkurs Ekologiczny rozstrzygnięty

grafika-VII Gminny Konkurs Ekologiczny rozstrzygnięty

17 czerwca 2011 r. w Urzędzie Gminy Dzierżoniów odbyło się uroczyste wręczenie nagród wszystkim przybyłym laureatom VII Gminnego Konkursu Ekologicznego pn.: "Coś z niczego".

VII Gminny Konkurs Ekologiczny rozstrzygnięty
2011-06-27

Zebrano 310 kg zużytych baterii

grafika-Zebrano 310 kg zużytych baterii

W ramach zorganizowanego w roku szkolnym 2010/2011 konkursu zbiórki zużytych baterii dla szkół z terenu gminy Dzierżoniów łącznie zebrano 310,30 kg odpadów.

Zebrano 310 kg zużytych baterii
2011-05-25

Zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego

grafika-Zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego

Urząd Gminy Dzierżoniów informuje, że w dniu 03.06.2011r. (piątek) w godzinach od 9:00 do 14:00 na terenie gminy wiejskiej Dzierżoniów prowadzona będzie bezpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z gospodarstw domowych.

Zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego
2011-01-21

Harmonogram odbioru segregowanych odpadów na 2011 rok

grafika-Harmonogram odbioru segregowanych odpadów na 2011 rok

Na terenie gminy Dzierżoniów workowy system selektywnej zbiórki odpadów "u źródła" prowadzony jest w zabudowie jednorodzinnej. System polega na zbieraniu odpadów komunalnych na każdej posesji do kolorowych worków.

Harmonogram odbioru segregowanych odpadów na 2011 rok
2009-09-22

Obwieszczenie ZGPD7

grafika-Obwieszczenie ZGPD7

Obwieszczenie o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki Odpadami dla ZGPD7

Obwieszczenie ZGPD7
2009-06-09

Zbiórka zużytych baterii - wyniki

grafika-Zbiórka zużytych baterii - wyniki

5 czerwca 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom V Gminnego Konkursu Ekologicznego oraz podumanie zbiórki zużytych baterii prowadzonej w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2008/2009 w ramach, której zebrano 254,50 kg baterii.

Zbiórka zużytych baterii - wyniki
2009-05-26

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego oraz odpadów wielkogabarytowych

grafika-Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego oraz odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy Dzierżoniów informuje, że w dniu 05.06.2009 r. (piątek) w godzinach od 9:00 do 14:00 na terenie gminy Dzierżoniów odbędzie się bezpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z gospodarstw domowych.

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego oraz odpadów wielkogabarytowych
2009-04-17

Dopłaty do materiału siewnego

grafika-Dopłaty do materiału siewnego

Urząd Gminy Dzierżoniów informuje, że Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu od dnia 15 kwietnia 2009 r. do dnia 15 czerwca 2009 r. przyjmuje wnioski o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie dla:

Dopłaty do materiału siewnego
2009-03-16

Budowa kanalizacji zagrodowych na terenie gminy Dzierżoniów

grafika-Budowa kanalizacji zagrodowych na terenie gminy Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów zamierza przystąpić do projektu pn. "Budowa kanalizacji zagrodowych na terenie gminy Dzierżoniów" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejski" w 2009 r.

Budowa kanalizacji zagrodowych na terenie gminy Dzierżoniów
2008-11-21

Inwentaryzacja azbestu w gminie

grafika-Inwentaryzacja azbestu w gminie

Urząd Gminy Dzierżoniów informuje, że w związku z prowadzoną inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Dzierżoniów przez Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego (ZGPD-7) we wszystkich wsiach, w godzinach popołudniowych odbędą się spotkania.

Inwentaryzacja azbestu w gminie
2008-11-06

Od nowego roku wzrosną opłaty za śmieci

grafika-Od nowego roku wzrosną opłaty za śmieci

Jeszcze nie ochłonęliśmy po wysokich ubiegłorocznych podwyżkach stawek za wywóz śmieci, a już musimy liczyć się z następnymi. Od początku nowego roku mają bowiem wzrosnąć opłaty za umieszczanie odpadów na składowiskach.

Od nowego roku wzrosną opłaty za śmieci
2008-09-29

Wyniki zbiórki odpadów wielkogabarytowych

grafika-Wyniki zbiórki odpadów wielkogabarytowych

W czwartek 25 września 2008 r. w godzinach od 9:00 do 14:00 na terenie gminy prowadzona była bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z gospodarstw domowych.

Wyniki zbiórki odpadów wielkogabarytowych
2008-09-23

Zbiórka zużytych baterii

grafika-Zbiórka zużytych baterii

Zużyte baterie i akumulatory różnego typu zaliczane do odpadów niebezpiecznych, towarzyszą nam w każdej dziedzinie naszego życia. Znajdujemy je w małych zegarkach na rękę, w dziecięcych zabawkach, telefonach komórkowych, aparatach fotograficznych, pilotach do sprzętu RTV, itp. Często nie zdając sobie sprawy z ich szkodliwości dla środowiska, beztrosko wyrzucamy zużyte i wyładowane baterie do kubłów na śmieci.

Zbiórka zużytych baterii
2008-09-23

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

grafika-Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy Dzierżoniów informuje, że w dniu 25.09.2008r. (czwartek) w godzinach od 9:00 do 14:00 na terenie gminy prowadzona będzie bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z gospodarstw domowych.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
2008-04-28

Konkurs ekologiczny

grafika-Konkurs ekologiczny

22 kwietnia odbył się etap szkolny konkursu ekologicznego pod hasłem "Nie śmiećcie, nie trujcie - segregujcie!". Konkurs został zorganizowany dla uczniów klas: IV, V, VI szkół podstawowych z terenu gminy Dzierżoniów.

Konkurs ekologiczny
2008-02-14

Uwaga azbest !

grafika-Uwaga azbest !

Informujemy, że od dnia 12 lutego 2007 r. na terenie gminy Dzierżoniów rozpocznie się, prowadzona przez Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego - ZGPD7 przy współpracy z harcerzami hufca ZHP w Dzierżoniowie, inwentaryzacja pokryć dachowych zawierających azbest.

Uwaga azbest !
2007-12-05

Komunikat w sprawie ptasiej grypy

grafika-Komunikat w sprawie ptasiej grypy

W związku z wystąpieniem grypy ptaków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki podpisał rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków

Komunikat w sprawie ptasiej grypy
2007-11-14

Uwaga azbest !

grafika-Uwaga azbest !

Urząd Gminy Dzierżoniów informuje, że w listopadzie na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego rozpocznie się, prowadzona przez Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego - ZGPD7 przy współpracy z harcerzami hufca ZHP w Dzierżoniowie, inwentaryzacja pokryć dachowych zawierających azbest. Inwentaryzacja ma na celu stworzenie programu usuwania azbestu z terenu Powiatu. W ramach programu przewidziane będzie refinansowanie nakładów poniesionych przez właścicieli nieruchomości na przeprowadzenie demontażu i utylizację pokryć dachowych zawierających azbest.

Uwaga azbest !
2007-11-07

Sprzątanie świata – Polska 2007”

grafika-Sprzątanie świata – Polska 2007”

Tegoroczna akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2007” odbyła się w dniach 14, 15, 16 września i przebiegała pod hasłem: „Oszczędzaj. Wyłączaj. Odzyskuj. Świeć przykładem!”.

Sprzątanie świata – Polska 2007”
2007-10-16

Ekologicznie z oponami

grafika-Ekologicznie z oponami

Urząd Gminy Dzierżoniów zorganizował w dniach 10 i 11 października 2007 r. bezpłatną zbiórkę zużytych opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych o wymiarach do 140 cm wysokości i 40 cm szerokości.

Ekologicznie z oponami
2007-10-01

Zbiórka zużytych opon samochodowych

grafika-Zbiórka zużytych opon samochodowych

Urząd Gminy Dzierżoniów informuje, że w dniach od 10.10.2007 r. do 11.10.2007 r. na terenie gminy Dzierżoniów odbędzie się bezpłatna zbiórka zużytych opon osobowych, dostawczych i ciężarowych o wymiarach do 140 cm wysokości i 40 cm szerokości. W przypadku dostarczenia opon o większych gabarytach nie zostaną one odebrane. Opony powinny być czyste bez zanieczyszczeń, felg i dętek.

Zbiórka zużytych opon samochodowych
2007-08-24

Porządki w Tuszynie

grafika-Porządki w Tuszynie

W ramach projektu „Ślężańska Odyseja - aktywizacja i wsparcie mieszkańców Partnerstwa „Ślężanie" mieszkańcy Tuszyna i Włók wspólnie uporządkowali w czwartek 23 sierpnia przestrzeń wokół kościoła w Tuszynie i stary cmentarz.

Porządki w Tuszynie
2007-08-22

Umowy na wywóz nieczystości

grafika-Umowy na wywóz nieczystości

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek zawarcia umowy na wywóz nieczystości stałych z przedsiębiorcą, który ma pozwolenie na prowadzenie takiej działalności. W gminie Dzierżoniów wskaźnik nieruchomości, których właściciele mają podpisane umowy na wywóz odpadów komunalnych jest stosunkowo wysoki i wynosi 81 %.

Umowy na wywóz nieczystości
2007-08-16

UWAGA ! wypalanie słomy i pozostałości roślinnych

grafika-UWAGA ! wypalanie słomy i pozostałości roślinnych

W związku z trwającym żniwami APELUJEMY o nie wypalanie traw i pozostałości roślinnych!

Na terenach rolniczych powszechnością stało się wypalanie łąk, pastwisk i ściernisk. Prowadzenie czynności wypalania pozostałości roślinnych na obszarach, gdzie jest to zabronione, a także w sposób źle zorganizowany i bez należytego zabezpieczenia najczęściej prowadzi do rozprzestrzenienia się ognia poza teren zamierzonego wypalania, powodując pożary lasów, zabudowań, naziemnych urządzeń technicznych, a także niejednokrotnie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego na drogach przebiegających przez tereny objęte wypalaniem.

Zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.

UWAGA ! wypalanie słomy i pozostałości roślinnych
2007-07-11

Opłaty za nieczystości

grafika-Opłaty za nieczystości

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Rada Gminy określa górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Wysokość stawek ustalona została w oparciu o dane przekazane przez jednostki wywozowe. Zastosowano niższą stawkę w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Opłaty za nieczystości
2007-06-27

UWAGA! Niebezpieczne spalanie

grafika-UWAGA! Niebezpieczne spalanie

W związku z nagminnie praktykowanym zjawiskiem spalania odpadów w piecach domowych przez niektórych mieszkańców naszej gminy Urząd Gminy Dzierżoniów przypomina, że zgodnie z ustawą o odpadach oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dzierżoniów zabronione jest spalanie odpadów w piecach i kotłowniach domowych oraz na terenie swojej posesji, bezpośrednio na powierzchni ziemi.

UWAGA! Niebezpieczne spalanie
2007-06-06

Zakończenie akcji zbierania zużytych baterii

grafika-Zakończenie akcji zbierania zużytych baterii

Już po raz kolejny uczniowie ze szkół z terenu gminy Dzierżoniów włączyli się do ogólnopolskiej akcji zbierania zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych.

Zakończenie akcji zbierania zużytych baterii
2007-05-29

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

grafika-Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

W piątek 1 czerwca 2007r. w godzinach od 9.00 do 14.00 na terenie gminy Dzierżoniów prowadzona będzie bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z gospodarstw domowych.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
2007-05-07

Konkurs ekologiczny

grafika-Konkurs ekologiczny

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów organizuje konkurs ekologiczny na plakat pod tytułem: „Ziemia nie należy do nas, to my należymy do Ziemi”.

Konkurs ekologiczny
2007-05-07

Miesiąc czystości w gminie

grafika-Miesiąc czystości w gminie

Przez cały miesiąc maj na terenie gminy Dzierżoniów prowadzona będzie akcja "Maj miesiącem czystości w gminie Dzierżoniów".

Miesiąc czystości w gminie