Gmina Dzierżoniów - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

PKW
DataDokumentLink
2019-03-19Uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczyposplitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego
2019-03-19Formularz zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
2019-03-15Informacja Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II w sprawie zgłaszania kandydatówe do obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
2019-03-15Formularz zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej - uzupełnienie składu
2019-03-13Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
2019-03-13Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
2019-03-11Obwieszczenie Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 1 marca 2019 r. o bezpłatnym umieszczaniu urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych
2019-03-04Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25.02.2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego