Gmina Dzierżoniów - dokumenty dotyczące ochrony środowiska

DataDokumentLink
2006-08-28ZARZĄDZENIE Nr 376/86/06 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 28 sierpnia 2006 roku w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2016-01-22Plan gospodarki niskoemisyjnej
2016-01-22Prognoza oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dzierżoniów (2.48 MB)
2022-12-09UCHWAŁA NR XVIII/18/22 Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego "ZGPD-7" z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/7/19 Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego "ZGPD-7" z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego "ZGPD-7"
2023-01-26UCHWAŁA NR LVI/382/23 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzierżoniów.