Gmina Dzierżoniów - dokumenty dotyczące ochrony środowiska

DataDokumentLink
2006-08-28ZARZĄDZENIE Nr 376/86/06 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 28 sierpnia 2006 roku w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2016-01-22Plan gospodarki niskoemisyjnej
2016-01-22Prognoza oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dzierżoniów (2.48 MB)
2016-07-12UCHWAŁA NR XXV/179/16 RADY GMINY DZIERŻONIÓW z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzierżoniów.
2016-07-12UCHWAŁA NR VII/7/16 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego "ZGPD-7"
2016-11-22OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 18 listopada 2016 r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Gminy Dzierżoniów nr XXV/179/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzierżoniów
2017-07-28UCHWAŁA NR IX/3/17 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/7/16 Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 6 lipca 2016 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego "ZGPD-7"