UCZNIOWSKIE LUDOWE KLUBY SPORTOWE

UKS "Olimp" w Piławie Dolnej

58-241 Piława Dolna, Dom Kultury "Harcuś", ul. Główna 67

prezes zarządu : Kasztelan Edward
wiceprezes : Twardak Krzysztof

działalność klubu :
  • planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów,
  • uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze powiatu dzierżoniowskiego, województwa i kraju,
  • organizowanie uczniom różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,

 

ULKS "Atlas" przy Szkole Podstawowej w Ostroszowicach

58-262 Ostroszowice, ul. Bielawska 58

ULKS przy Szkole Podstawowej w Mościsku

58-116 Mościsko, ul. Szkolna 12

ULKS przy Szkole Podstawowej w Tuszynie

58-207 Tuszyn, Tuszyn 47