AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2007-12-05

Komunikat w sprawie ptasiej grypy

aktualności Gmina Dzierżoniów

W związku z wystąpieniem grypy ptaków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki podpisał rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków

Rozporządzenie to wprowadza generalne zakazy:

  1. organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem żywych ptaków;
  2. przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia zwierząt, o których mowa w pkt 1, na targowiskach;
  3. utrzymywania kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw na otwartej przestrzeni;
  4. pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników do których mają dostęp dzikie ptaki.
Rozporządzenie ponadto zawiera nakaz odizolowania kaczek i gęsi od innego drobiu. Powyższe rozporządzenie ma na celu zmniejszenie ryzyka rozprzestrzenienia się grypy ptaków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zminimalizowanie ewentualnych strat ekonomiczno-gospodarczych spowodowanych rozszerzeniem choroby.

powrót do poprzedniej strony