Gmina Dzierżoniów - Wybory Samorządowe 2024

PKW
DataDokumentLink
2024-01-29ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2024-01-08POSTANOWIENIE Nr 6/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU II z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie podziału Gminy Dzierżoniów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2023-11-10ZARZĄDZENIE NR 447 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie dolnośląskim