AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2011-09-23

Darmowe kompostowniki dla mieszkańców

aktualności Gmina Dzierżoniów

Urząd Gminy Dzierżoniów informuje, że posiada do rozdysponowania wśród mieszkańców naszej gminy 102 szt. drewnianych kompostowników, przeznaczonych do kompostowania i zagospodarowania we własnym zakresie odpadów ulegających biodegradacji w gospodarstwach domowych na terenie gminy.

Kompostowniki zostaną nieodpłatnie przekazane zainteresowanym mieszkańcom w ramach zadania "Edukacja i aktywizacja społeczności Gmin zrzeszonych w Związku ZGPD7 na rzecz prawidłowej gospodarki odpadami - edycja 2011", realizowanego przez Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W związku z powyższym zachęcamy mieszkańców naszej gminy, mających możliwość przydomowego kompostowania bioodpadów do odbierania darmowych kompostowników.

Z uwagi na ograniczoną liczbę kompostowników należy zgłosić się osobiście do Referatu Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pok. nr 205 ) Urzędu Gminy w Dzierżoniowie przy ul. Piastowskiej 1 w terminie od dnia 01.08.2011 r. do dnia 30.11.2011 r. w celu otrzymania dokumentu potwierdzającego możliwość odebrania kompostownika.

Warunkiem nieodpłatnego przekazania kompostowników jest podpisanie przez osobę uczestniczącą w kampanii deklaracji zobowiązania do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji.

Kompostowniki po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego możliwości odebrania kompostownika będzie można odebrać w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Dzierżoniowie przy ul. Bielawskiej 15B. Podczas odbierania kompostownika należy okazać dowód tożsamości. Kompostowniki będą przekazywane w stanie złożonym, do samodzielnego montażu (bez potrzeby użycia narzędzi). Kompostowniki będą wydawane do wyczerpania zapasów.

Jednocześnie informujemy, że jednemu gospodarstwu domowemu może być przekazany nie więcej niż jeden kompostownik. Ponadto osoby, które otrzymały kompostowniki w ramach kampanii edukacyjno - informacyjnej "Nowoczesny system gospodarowania odpadami dla lepszego i czystszego jutra - edycja 2009 i 2010" nie będą mogły uczestniczyć w tegorocznej edycji.

Darmowe kompostowniki dla mieszkańców
powrót do poprzedniej strony