ŚCIEŻKI PRZYRODNICZE - Gmina Dzierżoniów

Ścieżka Przyrodniczo - Edukacyjna Wzgórza Kiełczyńskie

Ścieżka oznakowana białym kwadratem z zielonym ukośnym pasem, przebiegającej przez malownicze i urokliwe Wzgórza Kiełczyńskie. Na trasie spotkamy 16 tablic edukacyjnych przedstawiających w ciekawy sposób faunę i florę tego terenu, którą stanowią częściowo rzadkie gatunki roślin objęte ochroną oraz inne informacje jak kościół pw. Narodzenia NMP w Kiełczynie, pomnik poległych w I Wojnie Światowej, głaz narzutowy, który jest pomnikiem dr Karla Winklera z Dzierżoniowa, propagatora turystyki w obrębie Wzgórz Kiełczyńskich, dowiemy się o kopalni magnezytu w Wirkach, spotkamy paśnik oraz lizawki dla zwierząt, podziwiać możemy malowniczą panoramę Gór Sowich i Pasma Ślęży, wejdziemy na najwyższy szczyt pasma Wzgórz Kiełczyńskich - SZCZYTNA (466 m n.p.m.)

Długość ścieżki wynosi 8 km, czas przejścia około 2 godzin.

Zobacz mapkę ścieżki

Ścieżka Przyrodniczo - Historyczna w Piławie Dolnej

Ścieżka oznakowana jest w terenie biało - zielonym kwadratem, przedzielonym wzdłuż przekątnej. Trasa prowadzi przez mało znane lecz urokliwe miejsca w Piławie Dolnej. Wycieczkę urozmaicają przystanki historyczne (przy pałacu z XVII w., kościele "czerwonym" i "białym", a także na dawnym cmentarzu ewangelickim), dwa punkty rekreacyjne z miejscami do odpoczynku oraz tablice rozmieszczone na całej długości trasy o ciekawej tematyce przyrodniczej. Turyści skorzystać mogą na trasie z prostych elementów do ćwiczeń, obserwować mogą życie owadów zapylających w hotelach dla owadów, a także mogą podziwiać piękną panoramę rozciągającą się na kotlinę Dzierżoniowską i góry Sowie. Trasa przebiega głównie drogami polnymi, po nizinnym terenie. Nadaje się dla osób w każdym wieku, na spacery o każdej porze roku.

Długość ścieżki to ok. 6 km, przy czym można ją wydłużyć o 1,5 km, aby dojść do "BIAŁEGO" KOŚCIOŁA. Czas przejścia trasy podstawowej to ok 2h.

Zobacz mapkę ścieżki