ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów - część północna

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi

Tekst studium część III

Gmina Dzierżoniów - Mościsko... Roztocznik

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi

Tekst studium część IV

Gmina Dzierżoniów - Piława Dolna

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi

Tekst studium część V

Gmina Dzierżoniów - Ostroszowice, Owiesno

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi

Tekst studium część VI

Gmina Dzierżoniów - Dobrocin, Uciechów

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi

Tekst studium część VII