Strona główna

Sprzątanie świata – Polska 2007”

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2007-11-07

Sprzątanie świata – Polska 2007”

aktualności Gmina Dzierżoniów

Tegoroczna akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2007” odbyła się w dniach 14, 15, 16 września i przebiegała pod hasłem: „Oszczędzaj. Wyłączaj. Odzyskuj. Świeć przykładem!”.

Jak co roku w akcji aktywnie uczestniczyli uczniowie ze wszystkich szkół z terenu gminy Dzierżoniów – łącznie 828 osoby. Dzieci porządkowały teren wokół szkół, boisk, rowy przydrożne oraz miejsca publiczne. Uczniowie z Zespołu Szkolno- -Przedszkolnego w Ostroszowicach uporządkowały teren „dzikiego wysypiska” zlokalizowanego przy drodze Myśliszów-Kietlice. W miejscowości Owiesno i Mościsko do akcji sprzątania włączyły się również rady sołeckie. Łącznie zebrano ok. 425 kg odpadów. Akcja była poprzedzona zajęciami, pogadankami na temat segregowania odpadów, oszczędzania wody oraz prądu. Urząd Gminy Dzierżoniów już tradycyjnie zaopatrzył wszystkich biorących udział w akcji w worki oraz rękawice.

powrót do poprzedniej strony