AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2020-01-23

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

grafika-Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego planuje wdrożyć Generator eNGO. Jest to narzędzie, dzięki któremu organizacje pozarządowe będą mogły w sposób elektroniczny, przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej, tworzyć swoje oferty na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ogłaszanych przez dolnośląski Urząd Marszałkowski.

Szkolenie dla organizacji pozarządowych
2020-01-23

Zebranie wiejskie w Uciechowie

Zebranie wiejskie w Uciechowie

W poniedziałek 27 stycznia 2020 r. o 17:30 w Sali Kominkowej przy ul. Piastowskiej 38A w Uciechowie odbędzie się zebranie wiejskie. Wśród głównych tematów zebrania będą uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowo-rzeczowego oraz z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2019, wyrażenia opinii na temat nadania nazwy ulicy w Kołaczowie i wygaśnięcia mandatu Sołtysa wsi Uciechów, na skutek złożonej rezygnacji.

2020-01-23

Dotacje na nowoczesne kotły i pompy ciepła dla mieszkańców

grafika-Dotacje na nowoczesne kotły i pompy ciepła dla mieszkańców

Projekt, którego nasza gmina jest partnerem, został zakwalifikowany do realizacji uzyskując dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Oznacza to, że mieszkańcy będą w najbliższym czasie mogli ubiegać się o środki na wymianę kotłów. W chwili obecnej trwają czynności formalne związane z podpisaniem umowy przez Lidera projektu.

Dotacje na nowoczesne kotły i pompy ciepła dla mieszkańców
2020-01-23

Zebranie wiejskie w Piławie Dolnej

Zebranie wiejskie w Piławie Dolnej

24 stycznia 2020 r. o godz. 17:00 w Sali Wiejskiej w Piławie Dolnej, odbędzie się zebranie wiejskie. Głównym tematem zebrania będzie - omówienie procedury udzielania ulgi w podatku rolnym z tytułu otrzymania w wyniku scalenia nowo otrzymanych gruntów.

2020-01-22

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy<br />

Informujemy, że w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów został wywieszony od 22.01.2019 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność gminy, położonych w obrębie Ostroszowice.

2020-01-20

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Informujemy, że w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów został wywieszony od 20.01.2019 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność gminy, położonych w obrębie Uciechów, Dobrocin, Roztocznik, Owiesno i Ostroszowice.

2020-01-17

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Informujemy, że w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów został wywieszony od 17.01.2019 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność gminy, położonych w obrębie Książnica, Tuszyn, Mościsko i Nowizna.

2020-01-17

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Informujemy, że w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów został wywieszony od 17.01.2019 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność gminy, położonych w obrębie Mościsko, Książnica, Kiełczyn, Roztocznik, Włóki i Ostroszowice.

2020-01-16

OPS Gminy Dzierżoniów poszukuje specjalistów

OPS Gminy Dzierżoniów poszukuje specjalistów

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów poszukuje specjalistów: fizjoterapeuty, psychologa oraz terapeuty zajęciowego - do prowadzenia zajęć w Klubie Senior+ w Piławie Dolnej. Szczegóły na stronie OPS Gminy Dzierżoniów.

2020-01-16

Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów poszukuje osób zainteresowanych pracą w charakterze asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Szczegóły na stronie OPS Gminy Dzierżoniów.

2020-01-15

Raz do roku wielkie granie, wielkie granie w pomaganie

grafika-Raz do roku wielkie granie, wielkie granie w pomaganie

28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w gminie Dzierżoniów już za nami. Jak każdego roku, także i w 2020 daliśmy z siebie wszystko. 33 wolontariuszy z gminnych placówek oświatowych kwestowało w Mościsku, Nowiźnie, Włókach, Tuszynie, Kiełczynie, Książnicy, Uciechowie, Piławie Dolnej, Roztoczniku, Dobrocinie, Jodłowniku, Józefówku, Owieśnie i Ostroszowicach.

Raz do roku wielkie granie, wielkie granie w pomaganie
2020-01-15

Informacja w sprawie opłat adiacenckich

grafika-Informacja w sprawie opłat adiacenckich

W ostatnim czasie na terenie gminy Dzierżoniów obserwujemy wzmożone zainteresowanie budownictwem mieszkaniowym i wynikającymi z tego podziałami nieruchomości na mniejsze, zgodnie z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym pojawiają się również pytania mieszkańców dotyczące ewentualnych zobowiązań wynikających z tego tytułu.

Informacja w sprawie opłat adiacenckich
2020-01-13

Zebranie wiejskie w Dobrocinie

Zebranie wiejskie w Dobrocinie

We wtorek 14 stycznia 2020 r. o 18:00 w Centrum Kulturalno-Sportowo-Oświatowym w Dobrocinie (ul. Kościuszki 14a) odbędzie się zebranie wiejskie. Głównym tematem zebrania będzie uchwała w sprawie zmiany wniosku zawierającego listę zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego wsi Dobrocin na rok 2020.

2020-01-08

Świąteczne Impresje Biblioteczne

grafika-Świąteczne Impresje Biblioteczne

Święta Bożego Narodzenia niestety już za nami. Pomogły się do nich przygotować Świąteczne Impresje Biblioteczne, które jak co roku realizowano we wszystkich filiach. Różnorodność proponowanych zajęć sprawiła, że czytelnicy w każdym wieku mogli znaleźć coś dla siebie.

Świąteczne Impresje Biblioteczne
2020-01-03

Zmiana stawek opłat za odpady w 2020 r.

grafika-Zmiana stawek opłat za odpady w 2020 r.

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku od 1 stycznia 2020 r. wprowadzono w całym kraju powszechny obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz ustalenia podstawowej stawki opłat za gospodarowanie nimi. Jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku segregowania odpadów, nakładana będzie na niego podwyższona stawka.

Zmiana stawek opłat za odpady w 2020 r.
2020-01-02

Nowy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

grafika-Nowy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Mieszkańcy potrzebujący pomocy prawnej od nowego roku mogą z niej skorzystać bezpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1 (pok. 220, I piętro). Punkt jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 - 16:00.

Nowy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
2019-12-30

Praca Urzędu Gminy Dzierżoniów w sylwestra

Praca Urzędu Gminy Dzierżoniów w sylwestra

Informujemy, że w dniu 31 grudnia 2019 roku Urząd Gminy Dzierżoniów będzie czynny w godzinach 7:30 - 13:00. Za utrudnienia przepraszamy.

2019-12-24

Nowy kierownik OPS Gminy Dzierżoniów

grafika-Nowy kierownik OPS Gminy Dzierżoniów

W związku z przejściem na emeryturę pani Elżbiety Rudnickiej, dotychczasowego kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów, wójt gminy Zarządzeniem nr 166/144/19 z dnia 23 grudnia 2019 r. powołał na to stanowisko pracownika OPS Gminy Dzierżoniów pana Piotra Podkówkę.

Nowy kierownik OPS Gminy Dzierżoniów