AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2024-04-18

Oferta w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

grafika-Oferta w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Do Urzędu Gminy Dzierżoniów 17.04.2024 r. wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie "Dobrocin Wieś XXI Wieku" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. "Witacze - wykonanie kolejnych rzeźb w miejscowości Dobrocin".

Oferta w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie