Informacja o wykorzystaniu Platformy Zakupowej
w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w Gminie Dzierżoniów postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130.000,00 zł netto i powyżej progów unijnych (obowiązek stosowania ustawy Pzp) są prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej. Natomiast postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości niższej niż 130.000 zł netto realizowane na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Dzierżoniów będą mogły być prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrożyć Platformę Marketplanet e-Zamawiający, która będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Wejście na platformę poprzez link: ug-dzierzoniow.ezamawiajacy.pl

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 17:00 pod nr tel. +48 (22) 25 72 223 lub oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Bieżące postępowania

DataPostępowanie
2021-09-27Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanych na działkach: 15, 40, 43, 376, 380, 384, obręb 0004, Tuszyn, gmina Dzierżoniów (odcinek 900,85 m). Postępowanie II.
2021-09-13Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanych na działkach: 15, 40, 43, 376, 380, 384, obręb 0004, Tuszyn, gmina Dzierżoniów (odcinek 900,85 m)
2021-09-01Przebudowa drogi wojewódzkiej 384 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Jodłownik wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - POSTĘPOWANIE II
2021-07-20Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Dzierżoniów w 2021 r.
2021-07-13Dowóz i odwóz wraz z zapewnieniem opieki dzieci i uczniów (w tym niepełnosprawnych) do przedszkoli, szkół i innych placówek w roku szkolnym 2021/2022
2021-07-01Rozbudowa infrastruktury technicznej w miejscowości Jodłownik - postępowanie II
2021-06-08Rozbudowa infrastruktury technicznej w miejscowości Jodłownik
2021-05-06Piława Dolna IV droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana w ramach PROW oraz Piława Dolna V droga dojazdowa do gruntów rolnych
2021-04-14Przebudowa drogi gminnej nr 116973D relacji Dzierżoniów-Nowizna