Informacja o wykorzystaniu Platformy Zakupowej
w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w Gminie Dzierżoniów postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130.000,00 zł netto i powyżej progów unijnych (obowiązek stosowania ustawy Pzp) są prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej. Natomiast postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości niższej niż 130.000 zł netto realizowane na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Dzierżoniów będą mogły być prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrożyć Platformę Marketplanet e-Zamawiający, która będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Wejście na platformę poprzez link: ug-dzierzoniow.ezamawiajacy.pl

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 17:00 pod nr tel. +48 (22) 25 72 223 lub oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Bieżące postępowania

DataPostępowanie
2023-01-10Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Mościsko
2022-12-21Budowa lamp ulicznych zasilanych energią słońca na terenach, w których funkcjonowały PGR'y
2022-10-07Rycerska filia we wsi Okrągłego Zamku - przebudowa
2022-09-07Przebudowa drogi gminnej nr 116973D relacji Dzierżoniów-Nowizna - postępowanie II
2022-09-02Piława Dolna VI droga dojazdowa do gruntów rolnych w obszarze scalenia gruntów- postępowanie II
2022-08-04Dowóz i odwóz wraz z zapewnieniem opieki dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Dzierżoniów w roku szkolnym 2022/2023
2022-08-01Piława Dolna VI droga dojazdowa do gruntów rolnych w obszarze scalenia gruntów
2022-07-27Przebudowa dróg gminnych na których wystąpiły powodzie i lokalne podtopienia - postępowanie V
2022-07-21Przebudowa drogi gminnej nr 116973D relacji Dzierżoniów-Nowizna
2022-07-08Zmniejszenie niskiej emisji poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz Gminy Dzierżoniów - Podzadanie: "Termomodernizacja sali gimnastycznej z wymianą okien przy ZSP w Piławie Dolnej"
2022-07-08Zmniejszenie niskiej emisji poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz Gminy Dzierżoniów - Podzadanie: "Termomodernizacja z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Tuszynie"
2022-05-25Zakup komputerów dla dzieci z terenu gminy Dzierżoniów w ramach realizacji projektu grantowego - wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PPGR"
2022-05-23Dostawę urządzeń i oprogramowania wraz ze szkoleniem dla pracowników i przeprowadzeniem audytu cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina przez Gminę Dzierżoniów"
2022-05-17Przebudowa dróg gminnych na których wystąpiły powodzie i lokalne podtopienia - postępowanie III
2022-05-10Sporządzenie uzupełniającej dokumentacji wykonawczo-kosztorysowej na inwestycje pn.: 1. "Termomodernizacja z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Tuszynie" oraz 2. "Termomodernizacja sali gimnastycznej z wymianą okien przy ZSP w Piławie Dolnej"
2022-04-25Przebudowa dróg gminnych na których wystąpiły powodzie i lokalne podtopienia - postępowanie II
2022-03-18Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na ul. Wylotowej w Uciechowie
2022-02-25Przebudowa dróg gminnych na których wystąpiły powodzie i lokalne podtopienia
2022-01-14Rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kiełczyn
2021-11-09Kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu oraz rozchodów budżetu z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.
2021-09-27Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanych na działkach: 15, 40, 43, 376, 380, 384, obręb 0004, Tuszyn, gmina Dzierżoniów (odcinek 900,85 m). Postępowanie II.
2021-09-13Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanych na działkach: 15, 40, 43, 376, 380, 384, obręb 0004, Tuszyn, gmina Dzierżoniów (odcinek 900,85 m)
2021-09-01Przebudowa drogi wojewódzkiej 384 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Jodłownik wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - POSTĘPOWANIE II
2021-07-20Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Dzierżoniów w 2021 r.
2021-07-13Dowóz i odwóz wraz z zapewnieniem opieki dzieci i uczniów (w tym niepełnosprawnych) do przedszkoli, szkół i innych placówek w roku szkolnym 2021/2022
2021-07-01Rozbudowa infrastruktury technicznej w miejscowości Jodłownik - postępowanie II
2021-06-08Rozbudowa infrastruktury technicznej w miejscowości Jodłownik
2021-05-06Piława Dolna IV droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana w ramach PROW oraz Piława Dolna V droga dojazdowa do gruntów rolnych
2021-04-14Przebudowa drogi gminnej nr 116973D relacji Dzierżoniów-Nowizna