Informacja o wykorzystaniu Platformy Zakupowej
w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w Gminie Dzierżoniów postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130.000,00 zł netto i powyżej progów unijnych (obowiązek stosowania ustawy Pzp) są prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej. Natomiast postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości niższej niż 130.000 zł netto realizowane na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Dzierżoniów będą mogły być prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrożyć Platformę Marketplanet e-Zamawiający, która będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Wejście na platformę poprzez link: ug-dzierzoniow.ezamawiajacy.pl

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 17:00 pod nr tel. +48 (22) 25 72 223 lub oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Bieżące postępowania

DataPostępowanie
2024-02-29Przebudowa ulicy Stawowej w Ostroszowicach
2024-01-16Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Dzierżoniów - Poprawa jakości życia mieszkańców z podziałem na 2 części
2023-12-04Dostawa wyposażenia i oprogramowania pracowni multimedialnej w ramach realizacji projektu grantowego "miniPAKT - gminne pracownie komputerowe"
2023-09-11Przebudowy ul. Wrocławskiej w Uciechowie wraz z budową chodnika
2023-08-16Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 1 900 000 PLN na pokrycie planowanego deficytu oraz rozchodów budżetu z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykupu obligacji
2023-07-21Adaptacja części pomieszczeń II piętra na dwa oddziały przedszkolne w budynku wielofunkcyjnym
2023-03-14Budowa kanalizacji sanitarnej z Włók do Nowizny wraz z modernizacją przepompowni
2023-01-10Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Mościsko