AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2007-06-27

UWAGA! Niebezpieczne spalanie

aktualności Gmina Dzierżoniów

W związku z nagminnie praktykowanym zjawiskiem spalania odpadów w piecach domowych przez niektórych mieszkańców naszej gminy Urząd Gminy Dzierżoniów przypomina, że zgodnie z ustawą o odpadach oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dzierżoniów zabronione jest spalanie odpadów w piecach i kotłowniach domowych oraz na terenie swojej posesji, bezpośrednio na powierzchni ziemi.

Osoby stosujące takie praktyki najprawdopodobniej nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw – emisji zanieczyszczeń do atmosfery, których oddziaływanie na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzi i zwierząt jest bardzo szkodliwe. Szczególnie szkodliwe jest spalanie wszelkiego rodzaju tworzyw sztucznych jak np.: plastikowe opakowania, folii, gum, opon. Podczas spalania powstają niebezpieczne substancje m.in. dioksyny i furany. Toksyczne działanie dioksyn polega na powolnym, ale skutecznym uszkadzaniu narządów wewnętrznych: wątroby, płuc, nerek, rdzenia kręgowego lub kory mózgowej, są odpowiedzialne za częste występowanie nowotworów.

Spalając odpady w piecach trujemy siebie i sąsiadów, zatruwamy powietrze, wodę i glebę. Ponadto spalanie odpadów w piecach oprócz zanieczyszczania atmosfery zwiększa ryzyko zapalenia się przewodów kominowych i może przyczynić się do pożaru domu.

Zgodnie z art. 71 ustawy o odpadach i kodeksem wykroczeń za spalanie odpadów w piecach i kotłowniach domowych, jak również na wolnym powietrzu grozi kara grzywny w wysokości do 5 tys. zł lub areszt do 30 dni.

powrót do poprzedniej strony