STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU WSI

Stowarzyszenie "Dobrocin - wieś XXI w"

58 -200 Dobrocin, ul. Kościuszki 15

Strona internetowa : http://www.dobrocin.com.pl

prezes : Anna Szpila

Stowarzyszenie "Nasza Nowizna"

58-116 Nowizna, ul. Długa 12

prezes: Henryka Latacz

Stowarzyszenie "Piława Dolna"

58-241 Piława Dolna, ul. Główna 72

prezes : Teodora Skutnik
wiceprezes : Przemysław Przybyszewski

Stowarzyszenie "Przyjaciół Gór Sowich"
w Ostroszowicach

58-262 Ostroszowice, Bielawska 58

prezes : Jarosław Gębski

Stowarzyszenie "Razem Dla Wsi"

58-262 Owiesno, Owiesno 87A

prezes: Aldona Watras

Stowarzyszenie "Roztocznik - Wspólna Przyszłość"

58-203 Roztocznik, Roztocznik 52/2

prezes : Agata Dziedzic-Nowak

Stowarzyszenie "Uciechów - Moja Wieś"

58-211 Uciechów, ul. Piastowska 1

Strona internetowa : http://uciechow.pl

prezes : Tomasz Włodek

Stowarzyszenie "Wzgórza Kiełczyńskie"
obejmujące swoim zasięgiem: Jędrzejowice, Kiełczyn, Tuszyn, Włóki i Książnicę

58-207 Tuszyn, Tuszyn 47

prezes : Dorota Wojciechowska
sekretarz : Elżbieta Kędzierska–Dydo

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi "Przystań Mościsko"

58-116 Mościsko, ul. Kolejowa 12b

Strona internetowa : http://www.moscisko.eu

prezes : Grzegorz Zieliński