AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2021-11-10

Uchwała antysmogowa - kogo dotyczy i co warto wiedzieć?

aktualności Gmina Dzierżoniów

Od ponad trzech lat na terenie województwa dolnośląskiego obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa, której celem jest ograniczenie zanieczyszczeń powietrza.

Ograniczenia i zakazy określone w uchwale antysmogowej dotyczą wszystkich użytkowników urządzeń o mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych. Jej zapisy odnoszą się zarówno do budynków prywatnych, jak również gospodarczych, lokali usługowych czy zakładów przemysłowych. Wprowadzone ograniczenia obejmują instalacje, w których spalany jest węgiel i drewno, w szczególności kotły, piece i kominki.

Jej główne zapisy związane są z zakazem stosowania węgla brunatnego i paliw produkowanych z jego wykorzystaniem, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz miału węglowego o uziarnieniu poniżej 3 mm. Obowiązuje także zakaz spalania drewna i innej biomasy o wilgotności powyżej 20%. Oznacza to, że drewno przed spalaniem powinno być sezonowane co najmniej 2 lata. Nie wolno też używać nowych kotłów na węgiel lub drewno i kominków na drewno, tzw. ogrzewaczy pomieszczeń, pieców kaflowych czy popularnych "kóz" o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnych przepisach. Muszą one spełniać normy ekoprojektu (o normach, ekoprojekcie oraz szczegółach uchwały antysmogowej możesz przeczytać więcej na stronie internetowej Instytutu Rozwoju Terytorialnego). Kotły powinny posiadać automatyczny podajnik paliwa bez możliwości zamontowania rusztu awaryjnego.

Osoba naruszająca przepisy uchwały może być ukarana mandatem do 500 zł lub grzywną do 5000 zł. Udaremnienie lub utrudnienie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu na podstawie art. 225 kodeksu karnego. Użytkownicy kotłów, pieców i kominków zobowiązani są do przedstawienia kontrolującym dokumentów potwierdzających, że stosowane urządzenie grzewcze spełnia wymagania uchwały. Takim potwierdzeniem może być instrukcja użytkowania, dokumentacja techniczna, sprawozdanie z badań lub inny dokument. Jakość stosowanych paliw również powinna być potwierdzona dokumentami, np. fakturą zakupu paliwa i świadectwem jakości węgla, które sprzedawca paliwa zobowiązany jest przekazać kupującemu.

Ważne terminy!

 • od 1 lipca 2018 r.
  • Montaż wyłącznie automatycznych kotłów spełniających wymogi ekoprojektu
 • do 30.06.2024 r.
  • Wymiana kotłów na węgiel lub drewno poniżej 3 klasy, tzw. "kopciuchów"
  • Wymiana kominków, które nie spełniają wymagań w zakresie ekoprojektu lub sprawności cieplnej na poziomie co najmniej 80%, albo doposażenie w urządzenie redukujące emisję pyłu
 • do 30.06.2028 r.
  • Wymiana wszystkich kotłów na węgiel i drewno 3 lub 4 klasy

powrót do poprzedniej strony