SCHEMAT ORGANIZACYJNY Urzędu Gminy

Schemat organizacyjnyLegenda :
referat IR   -  Referat Inwestycji Rozwoju i Planowania Przestrzennego
referat FB   -  Referat Finansowo Budżetowy
referat OR   -  Referat Organizacyjno - Administracyjny i Spraw Obywatelskich
referat MK   -  Referat Mienia Komunalnego Rolnictwa i Ochrony Środowiska
referat OS   -  Referat Oświaty Sportu i Turystyki
  
OPS   -  Ośrodek Pomocy Społecznej
ZGK   -  Zakład Gospodarki Komunalnej