OBSŁUGA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Osoby niepełnosprawne ruchowo (np. poruszające się na wózku inwalidzkim) mogą załatwiać sprawy w Urzędzie Gminy Dzierżoniów za pośrednictwem pracowników Biura Obsługi Klienta lub pracownika merytorycznego wezwanego przez BOK w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

Osoby niepełnosprawne mają mozliwość skorzystania z :

  • podjazdu dla wózków inwalidzkich,
  • platformy dla osób niepełnosprawnych,
  • windy osobowej (wewnątrz budynku).

W przypadku potrzeby skorzystania z pomocy pracownika BOK osoba niepełnosprawna może użyć sygnalizatora umieszczonego przy schodach wejściowych do budynku urzędu.


Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw administracyjnych mogą skorzystać z pomocy pracownika Urzędu Gminy znającego język migowy, wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza. Zgłoszenia mogą dokonać uprawnione osoby niepełnosprawne na co najmniej trzy dni robocze przed planowaną wizytą, wybierając jeden z poniższych sposobów:

  • wypełniając wniosek i przesyłając go na adres poczty elektronicznej nieslyszacy@ug.dzierzoniow.pl lub faxem na numer 74 832 56 94
  • za pośrednictwem osoby trzeciej, dzwoniąc pod nr telefonu 74 832 56 67.

W Urzędzie Gminy kurs z języka migowego ukończył pracownik zatrudniony w Biurze Obsługi Klienta.