Gmina Dzierżoniów - Wybory Prezydenta RP 2020

PKW
DataDokumentLink
2020-03-27Informacja w sprawie zmiany zasad dokonywania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez komitety wyborcze i wyborców. (możliwość składania zgłoszeń za pośrednictwem poczty elektronicznej) Informacja w sprawie zmiany zasad dokonywania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez komitety wyborcze i wyborców. (możliwość składania zgłoszeń za pośrednictwem poczty elektronicznej)
2020-03-17Postanowienie nr 34/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Dzierżoniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Postanowienie nr 34/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Dzierżoniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2020-03-11Postanowienie nr 12/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Dzierżoniów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Postanowienie nr 12/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Dzierżoniów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
2020-02-25Wzór formularza - Zgłoszenie kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej (samodzielnie)Wzór formularza - Zgłoszenie kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej (samodzielnie)
2020-02-25Wzór formularza - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (przez komitet wyborczy)Wzór formularza - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (przez komitet wyborczy)
2020-02-24Uchwała nr 20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu EuropejskiegoUchwała nr 20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego
2020-02-24Uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczyposplitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.Uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczyposplitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.
2020-02-10Obwieszczenie Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 10 lutego 2020r. w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeni wyborczych i plakatów komitetów biorących udział w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej PolskiejObwieszczenie Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 10 lutego 2020r. w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeni wyborczych i plakatów komitetów biorących udział w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2020-02-07Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. (kalendarz wyborczy)Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. (kalendarz wyborczy)