ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów - Dobrocin

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrocin

Uchwała Rady Gminy Dzierżoniów nr LII/343/18

Gmina Dzierżoniów - Jędrzejowice

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Jędrzejowice

Uchwała Rady Gminy Dzierżoniów nr XXXIX/368/06

Gmina Dzierżoniów - Kiełczyn

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kiełczyn

Uchwała Rady Gminy Dzierżoniów nr XL/378/06

Gmina Dzierżoniów - Książnica

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Książnica

Uchwała Rady Gminy Dzierżoniów nr XXXIX/367/06

Gmina Dzierżoniów - Mościsko

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Mościsko

Uchwała Rady Gminy Dzierżoniów nr III/18/2010

Gmina Dzierżoniów - Nowizna

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Nowizna

Uchwała Rady Gminy Dzierżoniów nr III/17/2010

Gmina Dzierżoniów - Ostroszowice

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Ostroszowice

Uchwała Rady Gminy Dzierżoniów nr XVI/123/15

Gmina Dzierżoniów - Owiesno

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Owiesno

Uchwała Rady Gminy Dzierżoniów nr XVI/122/15

Gmina Dzierżoniów - Piława Dolna

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Piława Dolna

Uchwała Rady Gminy Dzierżoniów nr XXXIX/289/13

Gmina Dzierżoniów - Piława Dolna

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 3 obszarów położonych w obrębie wsi Piława Dolna

Uchwała Rady Gminy Dzierżoniów nr XXXIII/223/17

Gmina Dzierżoniów - Roztocznik

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Roztocznik

Uchwała Rady Gminy Dzierżoniów nr XLVII/414/10

Gmina Dzierżoniów - Tuszyn

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Tuszyn

Uchwała Rady Gminy Dzierżoniów nr XXXIX/366/06

Gmina Dzierżoniów - Tuszyn

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tuszyn

Uchwała Rady Gminy Dzierżoniów nr XVIII/169/08 z dnia 31.01.2008r

Gmina Dzierżoniów - Tuszyn

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tuszyn

Uchwała Rady Gminy Dzierżoniów nr XVII/117/11 z dnia 24.11.2011r

Gmina Dzierżoniów - Uciechów

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Uciechów

Uchwała Rady Gminy Dzierżoniów nr LII/344/18

Gmina Dzierżoniów - Włóki

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Włóki

Uchwała Rady Gminy Dzierżoniów nr LIV/354/18 z dnia 25.10.2018r.