AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2007-08-24

Porządki w Tuszynie

aktualności Gmina Dzierżoniów

W ramach projektu „Ślężańska Odyseja - aktywizacja i wsparcie mieszkańców Partnerstwa „Ślężanie" mieszkańcy Tuszyna i Włók wspólnie uporządkowali w czwartek 23 sierpnia przestrzeń wokół kościoła w Tuszynie i stary cmentarz.

Na koniec akcji odbyło się ognisko i pieczenie kiełbasek. Podobne akcje w ciągu najbliższego miesiąca przeprowadzą także mieszkańcy Owiesna, Mościska, Piławy Dolnej i Roztocznika. Celem Lokalnej Grupy Działania jest korzystanie z walorów naturalnych i promocja dziedzictwa kulturowego, historycznego a także produktów lokalnych. Najważniejsze jest jednak aktywizacja lokalnej społeczności i uruchomienie oddolnych działań liderów z poszczególnych miejscowości. W ramach programu, w gminach Marcinowice, Mietków Sobótka i Dzierżoniów odbędą się szkolenia prowadzone przez ekspertów, skierowane do producentów lokalnych dotyczące rozwijania umiejętności marketingowych. Pierwsze szkolenie animatorów społecznych mających działać dla partnerstwa, odbędzie się już we wtorek 28 sierpnia w Sobótce.

powrót do poprzedniej strony