2020-01-23

Dotacje na nowoczesne kotły i pompy ciepła dla mieszkańców

grafika-Dotacje na nowoczesne kotły i pompy ciepła dla mieszkańców

Projekt, którego nasza gmina jest partnerem, został zakwalifikowany do realizacji uzyskując dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Oznacza to, że mieszkańcy będą w najbliższym czasie mogli ubiegać się o środki na wymianę kotłów. W chwili obecnej trwają czynności formalne związane z podpisaniem umowy przez Lidera projektu.

Dotacje na nowoczesne kotły i pompy ciepła dla mieszkańców
2020-01-23

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

grafika-Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego planuje wdrożyć Generator eNGO. Jest to narzędzie, dzięki któremu organizacje pozarządowe będą mogły w sposób elektroniczny, przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej, tworzyć swoje oferty na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ogłaszanych przez dolnośląski Urząd Marszałkowski.

Szkolenie dla organizacji pozarządowych
2020-01-16

OPS Gminy Dzierżoniów poszukuje specjalistów

OPS Gminy Dzierżoniów poszukuje specjalistów

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów poszukuje specjalistów: fizjoterapeuty, psychologa oraz terapeuty zajęciowego - do prowadzenia zajęć w Klubie Senior+ w Piławie Dolnej. Szczegóły na stronie OPS Gminy Dzierżoniów.

2020-01-16

Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów poszukuje osób zainteresowanych pracą w charakterze asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Szczegóły na stronie OPS Gminy Dzierżoniów.

2020-01-15

Informacja w sprawie opłat adiacenckich

grafika-Informacja w sprawie opłat adiacenckich

W ostatnim czasie na terenie gminy Dzierżoniów obserwujemy wzmożone zainteresowanie budownictwem mieszkaniowym i wynikającymi z tego podziałami nieruchomości na mniejsze, zgodnie z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym pojawiają się również pytania mieszkańców dotyczące ewentualnych zobowiązań wynikających z tego tytułu.

Informacja w sprawie opłat adiacenckich
wszystkie wydarzenia...
2020-01-23

Zebranie wiejskie w Uciechowie

Zebranie wiejskie w Uciechowie

W poniedziałek 27 stycznia 2020 r. o 17:30 w Sali Kominkowej przy ul. Piastowskiej 38A w Uciechowie odbędzie się zebranie wiejskie. Wśród głównych tematów zebrania będą uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowo-rzeczowego oraz z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2019, wyrażenia opinii na temat nadania nazwy ulicy w Kołaczowie i wygaśnięcia mandatu Sołtysa wsi Uciechów, na skutek złożonej rezygnacji.

2020-01-23

Zebranie wiejskie w Piławie Dolnej

Zebranie wiejskie w Piławie Dolnej

24 stycznia 2020 r. o godz. 17:00 w Sali Wiejskiej w Piławie Dolnej, odbędzie się zebranie wiejskie. Głównym tematem zebrania będzie - omówienie procedury udzielania ulgi w podatku rolnym z tytułu otrzymania w wyniku scalenia nowo otrzymanych gruntów.

2020-01-22

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy<br />

Informujemy, że w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów został wywieszony od 22.01.2019 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność gminy, położonych w obrębie Ostroszowice.

2020-01-20

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Informujemy, że w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów został wywieszony od 20.01.2019 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność gminy, położonych w obrębie Uciechów, Dobrocin, Roztocznik, Owiesno i Ostroszowice.

2020-01-17

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Informujemy, że w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów został wywieszony od 17.01.2019 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność gminy, położonych w obrębie Książnica, Tuszyn, Mościsko i Nowizna.

wszystkie wydarzenia...
2020-01-22

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 03

grafika-Ostrzeżenie meteorologiczne nr 03

Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział we Wrocławiu ostrzega o możliwości wystąpienia słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki powodujących gołoledź.

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 03
2020-01-22

Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 06

grafika-Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 06

Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział we Wrocławiu ostrzega o możliwości wystąpienia słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki powodujących gołoledź.

Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 06