2019-02-22

Projekt gminy Dzierżoniów zostanie zaprezentowany w Brukseli

grafika-Projekt gminy Dzierżoniów zostanie zaprezentowany w Brukseli

Projekt "Doświadczenia, które łączą - wymiana wiedzy pomiędzy partnerami KSOW" realizowany przez gminę Dzierżoniów w 2017 r. znalazł się wśród 5 przedsięwzięć partnerskich z całej Polski, które zostaną zaprezentowane podczas międzynarodowej konferencji pt. NetworX - Inspiring Rural Europe w Brukseli.

Projekt gminy Dzierżoniów zostanie zaprezentowany w Brukseli
2019-02-21

Wracamy na orlika!

grafika-Wracamy na orlika!

Gmina Dzierżoniów już po raz kolejny otrzymała dofinansowanie na realizację programu "Lokalny Animator Sportu". Przedsięwzięcie jest kontynuacją projektu realizowanego na terenie naszej gminy w latach poprzednich. Od 1 marca do 30 listopada z orlika w Piławie Dolnej będzie można korzystać w wymiarze 120 godzin miesięcznie.

Wracamy na orlika!
2019-02-21

OZE - szansa na innowacyjne rolnictwo

grafika-OZE - szansa na innowacyjne rolnictwo

Zapraszamy wszystkich rolników, mieszkańców wsi oraz przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej na bezpłatne szkolenia poświęcone zagadnieniom związanym z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii. Szkolenie odbędzie się 26 marca we Wrocławiu. Szczegóły na załączonej ulotce.

OZE - szansa na innowacyjne rolnictwo
2019-02-20

Wybory sołtysów - sołeckie komisje wyborcze

grafika-Wybory sołtysów - sołeckie komisje wyborcze

W związku z wyborami Sołtysów w Kiełczynie, Piławie Dolnej i Tuszynie, które odbędą się 3 marca 2019 r., zamieszczamy zarządzenie Wójta Gminy Dzierżoniów dotyczące powołania składów sołeckich komisji wyborczych.

Wybory sołtysów - sołeckie komisje wyborcze
2019-02-20

Nowe miejsca na turystycznej mapie gminy Dzierżoniów

grafika-Nowe miejsca na turystycznej mapie gminy Dzierżoniów

Dzięki współpracy aktywnych mieszkańców naszej gminy, Urzędu Gminy Dzierżoniów i Lokalnej Grupy Działania "Ślężanie", w najbliższych miesiącach tereny publiczne gminy Dzierżoniów zostaną wzbogacone o kolejne, atrakcyjne elementy infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Nowe miejsca na turystycznej mapie gminy Dzierżoniów
wszystkie wydarzenia...
2019-01-18

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy (na 3 lata)

grafika-Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy (na 3 lata)

Wójt Gminy Dzierżoniów podaje do wiadomości wykaz nieruchomości położonych w Książnicy, Roztoczniku, Owieśnie, Mościsku, Kiełczynie i Ostroszowicach stanowiących własność gminy przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej na 3 lata.

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy (na 3 lata)
2019-01-18

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy (na 1 rok)

grafika-Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy (na 1 rok)

Wójt Gminy Dzierżoniów podaje do wiadomości wykaz nieruchomości położonych w Mościsku i Ostroszowicach stanowiących własność gminy przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej na 1 rok.

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy (na 1 rok)
2019-01-07

Nabór kandydatów do robót publicznych

grafika-Nabór kandydatów do robót publicznych

Gmina Dzierżoniów w 2019 roku będzie organizowała roboty publiczne. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o zatrudnienie w ramach robót publicznych mogą ubiegać się bezrobotni, którzy maja ustalony drugi profil pomocy.

Nabór kandydatów do robót publicznych
2019-01-07

Polowania na terenie gminy Dzierżoniów

grafika-Polowania na terenie gminy Dzierżoniów

Koło Łowieckie "Sokół" informuje, że na terenie gminy Dzierżoniów w miesiącu styczniu zostaną zorganizowane dodatkowe polowania wielkoobszarowe. Szczegółowe informacje w załączniku przesłanym przez koło łowieckie.

Polowania na terenie gminy Dzierżoniów
2018-12-17

Nieruchomości do użyczenia

grafika-Nieruchomości do użyczenia

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 od 14.12.2018 r. został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia, stanowiących własność gminy, położonych w Owieśnie.

Nieruchomości do użyczenia
wszystkie wydarzenia...
2019-02-19

Przekroczenia pyłu PM10

grafika-Przekroczenia pyłu PM10

WIOŚ we Wrocławiu informuje o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego lub poziomu docelowego zanieczyszczeń (dotyczy: pyłu zawieszonego PM10).

Przekroczenia pyłu PM10
2019-02-18

Przekroczenia pyłu PM10

grafika-Przekroczenia pyłu PM10

WIOŚ we Wrocławiu informuje o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego lub poziomu docelowego zanieczyszczeń (dotyczy: pyłu zawieszonego PM10).

Przekroczenia pyłu PM10
2019-02-07

Przekroczenia pyłu PM10

grafika-Przekroczenia pyłu PM10

WIOŚ we Wrocławiu informuje o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego lub poziomu docelowego zanieczyszczeń (dotyczy: pyłu zawieszonego PM10).

Przekroczenia pyłu PM10
Fundusze Europejskie

Budowa osiedlowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych w Dobrocinie wraz z kanalizacją sanitarną

Fundusze Europejskie

Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska