2020-02-17

Przycisk Sieci Życia do natychmiastowego wezwania pomocy

grafika-Przycisk Sieci Życia do natychmiastowego wezwania pomocy

Nasze życie może się zmienić w jednej chwili. Tracimy bliską osobę, zdrowie, dom, dorobek całego życia. Na niektóre z tych zdarzeń nie mamy wpływu. Są jednak takie sytuacje, kiedy ryzyko straty możemy znacznie ograniczyć, a nawet całkiem wyeliminować.

Przycisk Sieci Życia do natychmiastowego wezwania pomocy
2020-02-14

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych gminy Dzierżoniów w roku 2020, zapraszamy do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty. W załączeniu zaproszenie i formularz zgłoszeniowy.

2020-02-12

Dobry rok dla działań społecznych

grafika-Dobry rok dla działań społecznych

2019 to kolejny rok, w którym odniesiono wiele sukcesów w działaniach prospołecznych. Był to przede wszystkim wyjątkowy rok dla organizacji pozarządowych. Zrealizowały one 55 zadań publicznych o wartości ok. 235 tys. zł. Wśród nich były bardzo ciekawe projekty, m.in. "Plener rzeźbiarski we Wsi Okrągłego Zamku", "Prowadzenie Klubu Seniora 60+ w Mościsku", "Placyk przy skałkach wizytówką Kamiennego Szlaku" czy "Bal Wszystkich Świętych".

Dobry rok dla działań społecznych
2020-02-12

Dotacje na nowoczesne kotły i pompy ciepła - zaproszenie na spotkanie informacyjne

grafika-Dotacje na nowoczesne kotły i pompy ciepła - zaproszenie na spotkanie informacyjne

W związku z przyznanym dofinansowaniem ze środków unijnych na projekt, którego partnerem jest gmina Dzierżoniów, w imieniu Lidera Projektu zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone zasadom działania programu oraz możliwościom ubiegania się przez mieszkańców o granty na wymianę kotłów stałopalnych.

Dotacje na nowoczesne kotły i pompy ciepła - zaproszenie na spotkanie informacyjne
wszystkie wydarzenia...
2020-02-17

Wykaz nieruchomości na sprzedaż w Dobrocinie

grafika-Wykaz nieruchomości na sprzedaż w Dobrocinie

Wójt Gminy Dzierżoniów podaje do wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Dobrocinie, stanowiącej własność gminy, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

Wykaz nieruchomości na sprzedaż w Dobrocinie
2020-02-10

Nieruchomość na sprzedaż w Owieśnie

Nieruchomość na sprzedaż w Owieśnie

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej została wywieszona informacja dotycząca sprzedaży udziału nieruchomości nr 357 w 1/16 części, położonej w Owieśnie 23.

2020-02-07

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Informujemy, że w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów został wywieszony od 07.02.2020 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność gminy, położonych w obrębie Ostroszowice.

2020-01-22

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy<br />

Informujemy, że w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów został wywieszony od 22.01.2019 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność gminy, położonych w obrębie Ostroszowice.

2020-01-20

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Informujemy, że w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów został wywieszony od 20.01.2019 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność gminy, położonych w obrębie Uciechów, Dobrocin, Roztocznik, Owiesno i Ostroszowice.

wszystkie wydarzenia...