2019-04-17

Druga odsłona wielkanocnych warsztatów

grafika-Druga odsłona wielkanocnych warsztatów

Pierwsza odsłona imprezy WielkaMoc Tradycji, która odbyła się w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury w Niedzielę Palmową, podbiła serca wszystkich odwiedzających. Przez cały dzień na scenie w sali koncertowej śpiewały lokalne zespoły i chóry, można było dopytać o sekretne przepisy na najsmaczniejsze potrawy świąteczne, sprawdzić, które jajko jest najtwardsze i przyjrzeć się pięknie udekorowanym stołom.

Druga odsłona wielkanocnych warsztatów
2019-04-15

Informacja dla mieszkańców

Informacja dla mieszkańców

W związku z wyjazdem służbowym Wójta Gminy Dzierżoniów w dniu 16 kwietnia 2019r. wszystkich mieszkańców, którzy planowali w tym dniu spotkanie z wójtem prosimy o telefoniczny kontakt z sekretariatem celem umówienia wizyty w późniejszym terminie. Numer telefonu sekretariatu: 74 832 56 95.

2019-04-12

Egzamin ósmoklasisty

grafika-Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty w szkołach prowadzonych przez gminę Dzierżoniów odbędzie się zgodnie z planem, w ustalonych terminach (15-17 kwietnia 2019 r.).

Egzamin ósmoklasisty
2019-04-08

Kolejne zmiany w "Sali rycerskiej" w Owieśnie

grafika-Kolejne zmiany w "Sali rycerskiej" w Owieśnie

W budynku po byłej remizie OSP w Owieśnie zrealizowano kolejne prace modernizacyjne. W ramach zadania wymieniony został dach i wykonano odwodnienie terenu. Prace remontowe prowadzone były również wewnątrz obiektu.

Kolejne zmiany w "Sali rycerskiej" w Owieśnie
wszystkie wydarzenia...
2019-04-15

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

grafika-Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Wójt Gminy Dzierżoniów informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy ul. Piastowska 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów został wywieszony od 15.04.2019r wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność gminy, położonych w Książnicy, Roztoczniku, Uciechowie, Mościsku i Kiełczynie.

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
2019-04-02

Lokale na sprzedaż

Lokale na sprzedaż

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów została zamieszczona informacja o lokalach mieszkalnych - nr 1 i 2 położonych w Ostroszowicach przy ul. Bielawskiej 35 oraz o lokalu mieszkalnym nr 5 - położonym w Dobrocinie przy ul. Ogrodowej 9. Lokale są przeznaczone do sprzedaży.

2019-03-28

Nieruchomość w Tuszynie do użyczenia

Nieruchomość w Tuszynie do użyczenia

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów od 28.03.2019 r. została wywieszona informacja o nieruchomości położonej w Tuszynie - stanowiącej własność gminy i przeznaczonej do użyczenia.

2019-03-11

Nieruchomość w Ostroszowicach do użyczenia

Nieruchomość w Ostroszowicach do użyczenia

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów od 11.03.2019 r. została wywieszona informacja o nieruchomości położonej w Ostroszowicach - stanowiącej własność gminy i przeznaczonej do użyczenia.

wszystkie wydarzenia...
2019-04-17

Przekroczenia pyłu PM10

grafika-Przekroczenia pyłu PM10

WIOŚ we Wrocławiu informuje o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego lub poziomu docelowego zanieczyszczeń (dotyczy: pyłu zawieszonego PM10).

Przekroczenia pyłu PM10
2019-04-09

Przekroczenia pyłu PM10

grafika-Przekroczenia pyłu PM10

WIOŚ we Wrocławiu informuje o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego lub poziomu docelowego zanieczyszczeń (dotyczy: pyłu zawieszonego PM10).

Przekroczenia pyłu PM10
2019-04-06

Przekroczenia pyłu PM10

grafika-Przekroczenia pyłu PM10

WIOŚ we Wrocławiu informuje o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego lub poziomu docelowego zanieczyszczeń (dotyczy: pyłu zawieszonego PM10).

Przekroczenia pyłu PM10
2019-04-03

Przekroczenia pyłu PM10

grafika-Przekroczenia pyłu PM10

WIOŚ we Wrocławiu informuje o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego lub poziomu docelowego zanieczyszczeń (dotyczy: pyłu zawieszonego PM10).

Przekroczenia pyłu PM10
Fundusze Europejskie

Budowa osiedlowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych w Dobrocinie wraz z kanalizacją sanitarną

Fundusze Europejskie

Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska