2024-02-29

Nabór do przedszkoli na rok 2024/2025

grafika-Nabór do przedszkoli na rok 2024/2025

Od 4 marca 2024 r. rozpoczyna się rekrutacja do gminnych przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Dzierżoniów na rok szkolny 2024/2025. W rekrutacji pierwszeństwo mają dzieci mieszkające na terenie gminy Dzierżoniów.

Nabór do przedszkoli na rok 2024/2025
2024-02-29

Obwieszczenie

grafika-Obwieszczenie

o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Strategii ZIT POF".

Obwieszczenie
2024-02-27

Życzenia dla organizacji pozarządowych

grafika-Życzenia dla organizacji pozarządowych

Przypadający dzisiaj Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych to okazja do podziękowania organizacjom pozarządowym za ich ogromną pracę wykonywaną na rzecz naszej małej ojczyzny w różnych obszarach działalności społecznej.

Życzenia dla organizacji pozarządowych
2024-02-27

Wielka Moc Tradycji

grafika-Wielka Moc Tradycji

Dzierżoniowski Ośrodek Kultury przy współpracy z Powiatem Dzierżoniowskim oraz Gminą Dzierżoniów serdecznie zapraszają na tegoroczną edycję Jarmarku Wielkanocnego WIELKAMOC TRADYCJI.

Wielka Moc Tradycji
2024-02-20

Dotacje na działalność sportową

grafika-Dotacje na działalność sportową

Wójt Gminy Dzierżoniów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej". Przedstawiciele organizacji, których zadania uzyskały dofinansowanie, proszeni są o wypełnienie zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego z podziałem na źródła finansowania.

Dotacje na działalność sportową
wszystkie wydarzenia...
2024-02-29

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Myśliszowie

grafika-Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Myśliszowie

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie został wywieszony od dnia 29.02.2024 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, zawierający informację o przeznaczeniu nieruchomości nr 462/4, obręb Ostroszowice położonej w Myśliszowie do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Myśliszowie
2024-02-29

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Książnicy

grafika-Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Książnicy

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie został wywieszony od dnia 29.02.2024 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, zawierający informację o przeznaczeniu nieruchomości nr 115/1, 115/2, 115/3, obręb Książnica do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Książnicy
2024-02-26

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Nowiźnie

grafika-Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Nowiźnie

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie został wywieszony od dnia 26.02.2024 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, zawierający informację o przeznaczeniu nieruchomości nr 145/6, obręb Nowizna do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Nowiźnie
2024-02-23

Działka na sprzedaż w Ostroszowicach

grafika-Działka na sprzedaż w Ostroszowicach

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie została wywieszona od 23.02.2024 r. informacja o sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 821/2 położonej w Ostroszowicach.

Działka na sprzedaż w Ostroszowicach
2024-02-23

Ogłoszenie

grafika-Ogłoszenie

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowywania przestrzennego wsi Uciechów - MPZP Uciechów III wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.

Ogłoszenie
wszystkie wydarzenia...
2024-02-06

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 13

grafika-Ostrzeżenie meteorologiczne nr 13

Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział we Wrocławiu ostrzega o możliwości wystąpienia dość silnego i silnego wiatru.

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 13