2020-07-10

Rodzinnie po parkach krajobrazowych Dolnego Śląska

grafika-Rodzinnie po parkach krajobrazowych Dolnego Śląska

Zapraszamy do odwiedzania parków krajobrazowych województwa dolnośląskiego. Te cenne chronione obszary skrywają wiele tajemnic, są miejscem występowania ciekawych gatunków zwierząt i roślin, a także kuszą niezwykle urokliwymi krajobrazami.

Rodzinnie po parkach krajobrazowych Dolnego Śląska
2020-07-07

Dofinansowanie na wyposażenie sal wiejskich

grafika-Dofinansowanie na wyposażenie sal wiejskich

W ubiegłym tygodniu w Bystrzycy Kłodzkiej odbyła się konferencja, podczas której wyróżnionym gminom z subregionu wałbrzyskiego zostały wręczone promesy w ramach programu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi".

Dofinansowanie na wyposażenie sal wiejskich
2020-07-03

Ważne! Sprawdź, zanim złożysz wniosek o 300+

grafika-Ważne! Sprawdź, zanim złożysz wniosek o 300+

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów przypomina, że wszystkie wnioski o świadczenia składa się do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (adres zameldowania nie jest brany pod uwagę).

Ważne! Sprawdź, zanim złożysz wniosek o 300+
wszystkie wydarzenia...
2020-07-01

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Informujemy, że w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów został wywieszony od 1.07.2020 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność gminy, położonych w obrębie Mościsko i Ostroszowice.

2020-06-19

Lokal mieszkalny wraz z gruntem na sprzedaż

Lokal mieszkalny wraz z gruntem na sprzedaż

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów został wywieszony od 18.06.2020 r. wykaz dotyczący sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Ostroszowicach, ul. Bielawska 35/2.

Więcej informacji odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel.: 74/832-56-85.

wszystkie wydarzenia...
2020-07-10

Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I:76

grafika-Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I:76

Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu ostrzega o możliwości wystąpienia gwałtownego wzrostu stanów wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I:76
2020-06-24

Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I:51

grafika-Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I:51

Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu ostrzega o możliwości wystąpienia wzrostu stanów wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I:51