2019-03-19

GRANTY szkolenie - realizacja i rozliczenie

grafika-GRANTY szkolenie - realizacja i rozliczenie

Zapraszamy przedstawicieli grantobiorców, którzy złożyli wniosek o powierzenie GRANTU do LGD Ślężanie, na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące realizacji Grantów. Tematem spotkania będą zasady realizacji, finansowania, rozliczania oraz sprawozdawczości dotyczącej Grantów.

GRANTY szkolenie - realizacja i rozliczenie
2019-03-19

Narada sołtysów w Owieśnie

grafika-Narada sołtysów w Owieśnie

Narada sołtysów z gminy Dzierżoniów miała w tym miesiącu uroczysty charakter ze względu na przypadający 11 marca Ogólnopolski Dzień Sołtysa. Spotkanie było więc okazją do złożenia gospodarzom wsi życzeń oraz podziękowania im za całoroczną pracę na rzecz swoich miejscowości.

Narada sołtysów w Owieśnie
2019-03-18

Honorowy Wójt Gminy Dzierżoniów

grafika-Honorowy Wójt Gminy Dzierżoniów

W piątek, 15 marca honorową funkcję Wójta Gminy Dzierżoniów pełnił Mikołaj Łazarczyk, uczeń klasy VII Szkoły Podstawowej w Ostroszowicach. Funkcja ta została wylicytowana w czasie tegorocznego gminnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Honorowy Wójt Gminy Dzierżoniów
wszystkie wydarzenia...
2019-03-11

Nieruchomość w Ostroszowicach do użyczenia

Nieruchomość w Ostroszowicach do użyczenia

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów od 11.03.2019 r. została wywieszona informacja o nieruchomości położonej w Ostroszowicach - stanowiącej własność gminy i przeznaczonej do użyczenia.

2019-01-18

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy (na 3 lata)

grafika-Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy (na 3 lata)

Wójt Gminy Dzierżoniów podaje do wiadomości wykaz nieruchomości położonych w Książnicy, Roztoczniku, Owieśnie, Mościsku, Kiełczynie i Ostroszowicach stanowiących własność gminy przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej na 3 lata.

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy (na 3 lata)
2019-01-18

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy (na 1 rok)

grafika-Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy (na 1 rok)

Wójt Gminy Dzierżoniów podaje do wiadomości wykaz nieruchomości położonych w Mościsku i Ostroszowicach stanowiących własność gminy przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej na 1 rok.

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy (na 1 rok)
2019-01-07

Nabór kandydatów do robót publicznych

grafika-Nabór kandydatów do robót publicznych

Gmina Dzierżoniów w 2019 roku będzie organizowała roboty publiczne. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o zatrudnienie w ramach robót publicznych mogą ubiegać się bezrobotni, którzy maja ustalony drugi profil pomocy.

Nabór kandydatów do robót publicznych
2019-01-07

Polowania na terenie gminy Dzierżoniów

grafika-Polowania na terenie gminy Dzierżoniów

Koło Łowieckie "Sokół" informuje, że na terenie gminy Dzierżoniów w miesiącu styczniu zostaną zorganizowane dodatkowe polowania wielkoobszarowe. Szczegółowe informacje w załączniku przesłanym przez koło łowieckie.

Polowania na terenie gminy Dzierżoniów
wszystkie wydarzenia...
2019-03-21

Przekroczenia pyłu PM10

grafika-Przekroczenia pyłu PM10

WIOŚ we Wrocławiu informuje o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego lub poziomu docelowego zanieczyszczeń (dotyczy: pyłu zawieszonego PM10).

Przekroczenia pyłu PM10
Fundusze Europejskie

Budowa osiedlowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych w Dobrocinie wraz z kanalizacją sanitarną

Fundusze Europejskie

Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska