2020-09-17

Obchody rocznicy napaści ZSRR na Polskę

grafika-Obchody rocznicy napaści ZSRR na Polskę

Gminne uroczystości upamiętniające 81. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę odbyły się w czwartek 17 września w Piławie Dolnej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, pod obeliskiem poświęconym poległym za Polskę.

Obchody rocznicy napaści ZSRR na Polskę
2020-09-15

"Czyste Powietrze" - spotkania konsultacyjne

"Czyste Powietrze" - spotkania konsultacyjne

Po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 punkt konsultacyjny "Czyste Powietrze" wznawia spotkania mobilne. Jeśli planujesz wymianę starego pieca, termomodernizację budynku jednorodzinnego, zakup paneli fotowoltaicznych lub instalacji przydomowej retencji - przyjdź i dowiedz się, o jakie dofinansowanie możesz się starać. W załączeniu harmonogram spotkań.

2020-09-15

Współpraca, partnerstwo, rozwój. Wizyta w gminie Krobia

grafika-Współpraca, partnerstwo, rozwój. Wizyta w gminie Krobia

Lokalni liderzy z gminy Dzierżoniów odwiedzili w dniach 12 - 13 września gminę Krobia (woj. wielkopolskie). Wizyta była pierwszym etapem projektu pn. "Współpraca, partnerstwo, rozwój - wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami KSOW", na który nasza gmina pozyskała środki z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Współpraca, partnerstwo, rozwój. Wizyta w gminie Krobia
2020-09-14

Remont ul. Kościelnej w Mościsku

grafika-Remont ul. Kościelnej w Mościsku

Jeszcze w bieżącym roku zostaną rozpoczęte roboty drogowe związane z wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej na ul. Kościelnej w Mościsku o łącznej długości ok. 0,9 km. Aktualnie nawierzchnia tej drogi charakteryzuje się wysokim stopniem zniszczenia z licznymi deformacjami.

Remont ul. Kościelnej w Mościsku
wszystkie wydarzenia...
2020-09-08

Sprzedaż udziału w nieruchomości w Mościsku

grafika-Sprzedaż udziału w nieruchomości w Mościsku

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów 8 września 2020 r. została wywieszona informacja dotycząca sprzedaży udziału w 2/10 części nieruchomości zabudowanej nr 917 położonej w Mościsku.

Sprzedaż udziału w nieruchomości w Mościsku
2020-08-03

Lokal mieszkalny wraz z gruntem na sprzedaż

grafika-Lokal mieszkalny wraz z gruntem na sprzedaż

Wójt Gminy Dzierżoniów podaje do wiadomości ogłoszenie o sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Ostroszowicach przy ul. Bielawskiej 35/2 w trybie przetargowym.

Lokal mieszkalny wraz z gruntem na sprzedaż
2020-08-03

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

grafika-Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Wójt Gminy Dzierżoniów podaje do wiadomości ogłoszenie o dzierżawie nieruchomości gminnych położonych w Mościsku i Ostroszowicach w trybie przetargowym.

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
wszystkie wydarzenia...
2020-09-01

Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I:136

grafika-Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I:136

Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu ostrzega o możliwości wystąpienia gwałtownego wzrostu stanów wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I:136