2024-04-12

Wyniki otwartego konkursu ofert

grafika-Wyniki otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Dzierżoniów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu zakresie "Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej" oraz "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"

Wyniki otwartego konkursu ofert
2024-04-11

Nowe stroje dla Chóru Most The Music

grafika-Nowe stroje dla Chóru Most The Music

Program edukacji muzycznej pn. "Most the Music" jest efektem współpracy gminy z Fundacją Most the Most z Warszawy, znaną z dofinansowania rewaloryzacji zabytkowego Pałacu w Kiełczynie.

Nowe stroje dla Chóru Most The Music
2024-04-11

Oferta w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

grafika-Oferta w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Do Urzędu Gminy Dzierżoniów 10.04.2024 r. wpłynęła oferta złożona przez Ludowy Klub Sportowy "Break-Farm" Roztocznik w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. "Poprawa bazy sportowej we wsi Roztocznik poprzez zakup zestawu zraszającego murawę boiska sportowego".

Oferta w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2024-04-10

Co mi w sercu gra

grafika-Co mi w sercu gra

Serdecznie zapraszamy na wystawę prac Mariana Wódkiewicza pt. "Co mi w sercu gra", która odbędzie się 12 kwietnia o godzinie 17:00 w Pałacu w Kiełczynie.

Co mi w sercu gra
2024-04-10

Gminne Święto Odnowy Wsi

grafika-Gminne Święto Odnowy Wsi

Już po raz trzynasty gmina Dzierżoniów zorganizowała spotkanie aktywnych mieszkańców, aby podsumować pracę na rzecz swoich miejscowości w 2023 roku.

Gminne Święto Odnowy Wsi
wszystkie wydarzenia...
2024-03-25

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy W Kiełczynie

grafika-Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy W Kiełczynie

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie został wywieszony od dnia 25.03.2024 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz zawiera informację o przeznaczeniu dziełek nr 237/1 oraz 237/3 obręb Kiełczyn do dzierżawy na okres 3 lat.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy W Kiełczynie
2024-03-04

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

grafika-Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie został wywieszony od dnia 04.03.2024 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy zawierający informację o przeznaczeniu nieruchomości dzierżawy w formie bezprzetargowej (część dz. 724/2, część dz.555/2 obręb Ostroszowice, część dz. 398 obręb Mościsko, dz.175/2 obręb Książnica).

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
2024-02-29

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Myśliszowie

grafika-Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Myśliszowie

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie został wywieszony od dnia 29.02.2024 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, zawierający informację o przeznaczeniu nieruchomości nr 462/4, obręb Ostroszowice położonej w Myśliszowie do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Myśliszowie
wszystkie wydarzenia...
2024-02-06

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 13

grafika-Ostrzeżenie meteorologiczne nr 13

Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział we Wrocławiu ostrzega o możliwości wystąpienia dość silnego i silnego wiatru.

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 13