2023-02-02

Konsultacje społeczne LGD

grafika-Konsultacje społeczne LGD

Stowarzyszenie LGD Ślężanie serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Dzierżoniów na konsultacje założeń nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Spotkanie odbędzie się 16 lutego 2023 r. w godzinach 16:00 - 19:00 w Bibliotece Publicznej Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta w Mościsku.

Konsultacje społeczne LGD
2023-02-01

Kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

grafika-Kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

W związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakładających na wójta obowiązek prowadzenia cyklicznej kontroli, nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków w zakresie posiadania umów oraz dowodów potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych, w bieżącym roku na terenie gminy rozpoczną się kontrole nieruchomości w tym zakresie.

Kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków
2023-01-30

Styczniowa sesja Rady Gminy Dzierżoniów

grafika-Styczniowa sesja Rady Gminy Dzierżoniów

Głównymi tematami minionej sesji Rady Gminy Dzierżoniów było rolnictwo i ochrona zabytków na terenie naszej gminy. Obrady odbyły się w czwartek 26 stycznia.

Styczniowa sesja Rady Gminy Dzierżoniów
2023-01-27

Uwaga! Zamknięta droga Kietlice - Ostroszowice

Uwaga! Zamknięta droga Kietlice - Ostroszowice

Ze względu na intensywne opady śniegu oraz marznącego deszczu na odcinku drogi powiatowej 3004D Kietlice-Ostroszowice dochodzi do łamania się gałęzi drzew przydrożnych pod ciężarem śniegu i lodu. W związku z powyższym droga na tym odcinku w dniu 27.01.2023r. od godz. 14:30 zostanie zamknięta do odwołania.

2023-01-09

Granty PPGR - konieczność złożenia oświadczenia

grafika-Granty PPGR - konieczność złożenia oświadczenia

Przypominamy o obowiązku złożenia do końca stycznia 2023 r. oświadczenia o posiadaniu i użytkowaniu, zgodnie z założeniami, otrzymanego sprzętu komputerowego w ramach projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- granty PPGR".

Granty PPGR - konieczność złożenia oświadczenia
wszystkie wydarzenia...
2023-01-20

Działka budowlana na sprzedaż w Jodłowniku

grafika-Działka budowlana na sprzedaż w Jodłowniku

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie została wywieszona od 20.01.2023 r. informacja o sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 162/26 położonej w Jodłowniku.

Działka budowlana na sprzedaż w Jodłowniku
2023-01-13

Ogłoszenie Wójta Gminy Dzierżoniów

grafika-Ogłoszenie Wójta Gminy Dzierżoniów

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w obrębie geodezyjnym Dobrocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Ogłoszenie Wójta Gminy Dzierżoniów
2023-01-13

Ogłoszenie Wójta Gminy Dzierżoniów

grafika-Ogłoszenie Wójta Gminy Dzierżoniów

O przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierżoniów dla obrębu Dobrocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Ogłoszenie Wójta Gminy Dzierżoniów
2023-01-12

Działka na sprzedaż w Piławie Dolnej

grafika-Działka na sprzedaż w Piławie Dolnej

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie na tablicy ogłoszeń zostało wywieszone od dnia 12.01.2023 r. ogłoszenie o sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki nr 2469/10, wraz z udziałem w działkach 1422/1, 1414/1, 2469/1 (stanowiących drogę dojazdową) obręb Piława Dolna.

Działka na sprzedaż w Piławie Dolnej
2023-01-12

Obwieszczenie o terminach polowań zbiorowych

grafika-Obwieszczenie o terminach polowań zbiorowych

Wójt Gminy Dzierżoniów informuje o zmianie terminu polowania zbiorowego na terenie obwodu łowieckiego nr 322, w sezonie 2022/23, organizowanego przez Koło Łowieckie Bażant z/s w Dzierżoniowie, które odbędzie się dnia 21 stycznia 2023 r.

Obwieszczenie o terminach polowań zbiorowych
wszystkie wydarzenia...
2023-01-22

Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 19

grafika-Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 19

Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział we Wrocławiu ostrzega o możliwości wystąpienia opadów marznącego deszczu lub mżawki powodujących gołoledź.

Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 19
2023-01-22

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 6

grafika-Ostrzeżenie meteorologiczne nr 6

Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział we Wrocławiu ostrzega o możliwości wystąpienia opadów marznącego deszczu lub mżawki powodujących gołoledź.

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 6