2024-07-12

Ogłoszenie na wykonanie renowacji elewacji kościoła w Roztoczniku

grafika-Ogłoszenie na wykonanie renowacji elewacji kościoła w Roztoczniku

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Gilowie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zamówienia na wykonanie zadania pn. "Kompleksowa renowacja elewacji zabytkowego Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Św. Józefa Oblubieńca w Roztoczniku".

Ogłoszenie na wykonanie renowacji elewacji kościoła w Roztoczniku
2024-07-12

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu

grafika-Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu

Wójt Gminy Dzierżoniów informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierżoniów dla obrębu Piława Dolna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
2024-07-11

Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Dzierżoniów

grafika-Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Dzierżoniów

Stosownie do zapisów § 3 ust. 1 pkt 2b Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 130 000,00 zł, zapraszam Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi pn.: "Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Dzierżoniów w 2024 roku".

Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Dzierżoniów
wszystkie wydarzenia...
2024-07-08

Sprzedaż działek budowlanych w Jodłowniku

grafika-Sprzedaż działek budowlanych w Jodłowniku

Wójt Gminy Dzierżoniów informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu zostało wywieszone od dnia 08.07.2024 r. ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości o numerach geodezyjnych 162/28, 162/27, 162/26, położonych w Jodłowniku.

Sprzedaż działek budowlanych w Jodłowniku
2024-07-05

Sprzedaż działek budowlanych położonych w Jodłowniku

grafika-Sprzedaż działek budowlanych położonych w Jodłowniku

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 w Dzierżoniowie na tablicy ogłoszeń zostało wywieszone od dnia 05.07.2024 r. ogłoszenie o sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działek nr 162/17, 162/16, 162/25, 162/24, 162/22, 162/23 położonych w Jodłowniku.

Sprzedaż działek budowlanych położonych w Jodłowniku
2024-06-28

Ogłoszenie wyboru wykonawcy

grafika-Ogłoszenie wyboru wykonawcy

"Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Gilowie dokonała wyboru Wykonawcy w postępowaniu zakupowym na zadanie pn. "Konserwacja gotyckiego retabulum ołtarza głównego kościoła pw. Św. Piotra i Pawła w Dobrocinie".

Ogłoszenie wyboru wykonawcy
wszystkie wydarzenia...
2024-06-21

Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 158

grafika-Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 158

Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział we Wrocławiu ostrzega o możliwości wystąpienia burz, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 35 mm do 50 mm oraz porywy wiatru do 120 km/h. Miejscami grad.

Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 158
2024-02-06

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 13

grafika-Ostrzeżenie meteorologiczne nr 13

Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział we Wrocławiu ostrzega o możliwości wystąpienia dość silnego i silnego wiatru.

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 13