2023-12-08

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

grafika-Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Zapraszamy reprezentantów organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej, której zadaniem będzie ocena ofert złożonych na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie "Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego".

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
2023-12-07

Informacja o zmianie wysokości opłaty bankowej

Informacja o zmianie wysokości opłaty bankowej

Informujemy, że od każdej wpłaty gotówkowej, bez względu na jej wysokość, dokonywanej przez mieszkańców gminy i inne osoby zobowiązane na konta gminy Dzierżoniów i jej jednostek podległych (z wyjątkiem Ośrodka Pomocy Społecznej), Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie pobiera opłatę w wysokości 5,00 zł.

2023-12-07

Rozświetlamy Polskę w gminie Dzierżoniów

grafika-Rozświetlamy Polskę w gminie Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów, jako jedyna w Powiecie Dzierżoniowskim, otrzyma 1.852.600 zł na modernizację oświetlenia ulicznego. Tak dobrą dla naszego samorządu informację przekazał Prezes Rady Ministrów, który ogłosił wyniki konkursu w ramach IX edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych "Rozświetlamy Polskę".

Rozświetlamy Polskę w gminie Dzierżoniów
wszystkie wydarzenia...
2023-12-01

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

grafika-Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

O wydaniu decyzji na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości położonych powiecie dzierżoniowskim, gmina wiejska Dzierżoniów, obręb 0005 Mościsko: dz. nr 262 AM2, w celu wykonania badań geologicznych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja linii 220 kV Świebodzice - Ząbkowice".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
2023-12-01

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

grafika-Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego<br />

O ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: "Modernizacja linii 220 kV Świebodzice - Ząbkowice (etap II)".

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego<br />
2023-11-30

Plan polowań zbiorowych

grafika-Plan polowań zbiorowych

Wójt Gminy Dzierżoniów informuje o terminie polowania zbiorowego na terenie obwodu łowieckiego numer 327 w dniu 07 grudnia 2023 r., organizowanego przez Nadleśnictwo Świdnica.

Plan polowań zbiorowych
wszystkie wydarzenia...