Gmina Dzierżoniów - Wybory Samorządowe 2018

PKWWzory dokumentów
DataDokumentLink
2018-10-19Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
2018-10-19Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i rozpoczęcia pracy w dniu głosowania
2018-10-05Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dzierżoniowie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Dzierżoniów
2018-10-05Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dzierżoniowie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Dzierżoniów
2018-10-05Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dzierżoniowie z dnia 1 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Dzierżoniów bez głosowania w okręgu wyborczym nr 8
2018-10-05Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dzierżoniowie z dnia 1 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Dzierżoniów bez głosowania w okręgu wyborczym nr 2
2018-10-02Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
2018-10-01Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
2018-10-01Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dzierżoniowie z 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Dzierżoniów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018-09-24Informacja Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 24 września 2018 r. dotycząca dodatkowych zgłoszeń kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych.
2018-09-21Obwieszczenie Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 21 września 2018 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018-09-18Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dzierżoniowie z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgach wyborczych nr 2 i 8
2018-09-12Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dzierżoniowie z dnia 12 września 2018 r. o składzie komisji oraz wskazaniu miejsca i terminów rejestracji zgłoszeń list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018-09-12Uchwała Nr 3/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Dzierżoniowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Dzierżoniowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018-09-12Uchwała Nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Dzierżoniowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Dzierżoniowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018-09-12Uchwała Nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Dzierżoniowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Dzierżoniowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018-09-11Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Dzierżoniowie
2018-08-22Obwieszczenie Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 22 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Dzierżoniowie w wyborach do Rady Gminy Dzierżoniów, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
2018-08-22Obwieszczenie Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 22 sierpnia 2018 r. o bezpłatnym umieszczaniu urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych
2018-08-20Obwieszczenie Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz o liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyboru Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
2018-08-14Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
2018-08-13Informacja PKW o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast (wzory dokumentów do sporządzenia aktu pełnomocnictwa dostępne w zakładce "wzory dokumentów do pobrania")
2018-08-13Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2018-04-26Informacja Dyrektora Delegatury KBW w Wałbrzychu z dnia 26.04.2018 r. zmieniająca informację Dyrektora Delegatury KBW w Wałbrzychu z dnia 20 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury
2018-04-26Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych
2018-03-29Uchwała Nr XLVII/309/18 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dzierżoniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018-03-29Uchwała Nr XLVII/308/18 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dzierżoniów na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018-03-13INFORMACJA Dyrektora Delegatury KBW w Wałbrzychu z dnia 13.03.2018r. zmieniająca informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
2018-03-12UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej...
2018-02-20INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego