Strona główna

Partnerstwo JST Ziemi dzierżoniowskiej

motto

PARTNERSTWO JST Ziemi Dzierżoniowskiej

Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej


Dokumenty do pobrania

DataDokumentLink
2015-05-27Strategia Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020
2015-02-23Program aktywności społeczno-zawodowej na rzecz kształtowania świadomości innowacyjnej i przedsiębiorczej mieszkańców Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020
2015-02-06Program Rozwoju Transportu Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014 - 2020 (uwagi)
2015-02-06Program Rozwoju Transportu Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014 - 2020
2015-02-04Program Zwiększenia Retencyjności Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020 (część II)
2015-02-04Program Zwiększenia Retencyjności Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020 (część I)
2015-01-14Program aktywności społeczno-zawodowej na rzecz kształtowania świadomości innowacyjnej i przedsiębiorczej mieszkańców Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020 (projekt) - termin zgłaszania uwag do 21.01.2015r.
2015-01-14Program Rozwoju Transportu Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020 (projekt) - termin zgłaszania uwag do 21.01.2015r.
2015-01-14Program Rewitalizacji Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020 (projekt) - termin zgłaszania uwag do 21.01.2015r.
2015-01-05Zapraszamy do zapoznania się z Projektem Strategii Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020. Uwagi i wnioski do projektu można składać w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, lub elektronicznie na adres e-mail: askowronska@um.dzierzoniow.pl, do dnia 13 stycznia 2015r.
2014-12-19Strategia Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014 - 2020 (projekt)
2014-11-28Zaproszenie na konsultacje społeczne
2014-10-31Spotkanie przedstawicieli JST z Wykonawcą
2014-09-29Podpisanie umowy na opracowanie dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020" i czterech programów sektorowych
2014-08-29Podpisanie aneksu do umowy na realizację projektu
2014-07-14W drodze zamówienia publicznego został wyłoniony Wykonawca
2014-06-11"Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej - wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju"