AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2024-04-11

Oferta w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

grafika-Oferta w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Do Urzędu Gminy Dzierżoniów 10.04.2024 r. wpłynęła oferta złożona przez Ludowy Klub Sportowy "Break-Farm" Roztocznik w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. "Poprawa bazy sportowej we wsi Roztocznik poprzez zakup zestawu zraszającego murawę boiska sportowego".

Oferta w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2024-04-11

Nowe stroje dla Chóru Most The Music

grafika-Nowe stroje dla Chóru Most The Music

Program edukacji muzycznej pn. "Most the Music" jest efektem współpracy gminy z Fundacją Most the Most z Warszawy, znaną z dofinansowania rewaloryzacji zabytkowego Pałacu w Kiełczynie.

Nowe stroje dla Chóru Most The Music