AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2008-09-23

Zbiórka zużytych baterii

aktualności Gmina Dzierżoniów

Zużyte baterie i akumulatory różnego typu zaliczane do odpadów niebezpiecznych, towarzyszą nam w każdej dziedzinie naszego życia. Znajdujemy je w małych zegarkach na rękę, w dziecięcych zabawkach, telefonach komórkowych, aparatach fotograficznych, pilotach do sprzętu RTV, itp. Często nie zdając sobie sprawy z ich szkodliwości dla środowiska, beztrosko wyrzucamy zużyte i wyładowane baterie do kubłów na śmieci.

Odpady niebezpieczne nie powinny trafiać na składowiska odpadów wraz z innymi śmieciami. Zużyte baterie i ogniwa galwaniczne należy zbierać oddzielnie, przekazywać do odzysku lub unieszkodliwiania.

Wójt Gminy Dzierżoniów ogłasza kolejną akcję zbiórki zużytych baterii dla wszystkich szkół z terenu naszej gminy. Dla szkół, które zbiorą w okresie od września 2008 r do czerwca 2009 r. największą ilość baterii w przeliczeniu na jednego ucznia przewidziano nagrody w wysokości: I miejsce - 700 zł, II miejsce - 500 zł, III miejsce - 300 zł na zakup nagród finansowych.

Zachęcamy również wszystkich mieszkańców do czynnego udziału w akcji i umieszczania niepotrzebnych już baterii w przygotowanych pojemnikach, przeznaczonych do tego celu. Specjalne pojemniki na zużyte baterie znajdują się we wszystkich szkołach z terenu gminy Dzierżoniów. Pojemnik, do którego można bezpłatnie oddać zużyte baterie znajduje się również w siedzibie Urzędu Gminy.

powrót do poprzedniej strony