FORMULARZE do pobrania

Referat Opis pisma Wzór pisma
FBDT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowychDT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych
FBDT-1/A Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowychDT-1/A  Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych
FBWniosek o wydanie zaświadczeniaWniosek o wydanie zaświadczenia
FBWniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowegoWniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
IRWniosek na wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowegoWniosek na wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
IRWniosek o pozwolenie na reklameWniosek o pozwolenie na reklame
IRWniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowyWniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
IRWniosek o uzyskanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji lub w Specjalnej Strefie Rewitalizacji Wniosek o uzyskanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji lub w Specjalnej Strefie Rewitalizacji
IRWniosek o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegoWniosek o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
IRWniosek o wydanie opinii w sprawie zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego lub z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub przepisami odrębnymiWniosek o wydanie opinii w sprawie zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego lub z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub przepisami odrębnymi
IRWniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoWniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
IRWniosek o wydanie zaświadczenia o braku planuWniosek o wydanie zaświadczenia o braku planu
IRWniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegoWniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
IRWniosek o wydanie zaświadczenia z planuWniosek o wydanie zaświadczenia z planu
IRWniosek o wydanie zaświadczenia ze Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennegoWniosek o wydanie zaświadczenia ze Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego
IRWniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazduWniosek o wydanie zezwolenia  na lokalizację zjazdu
MKOferta na dzierżawę nieruchomości (działki) Oferta na dzierżawę nieruchomości (działki)
MKOferta na najem lokalu użytkowego/pomieszczenia gospodarczego Oferta na najem lokalu użytkowego/pomieszczenia gospodarczego
MKWniosek o dzierżawę działki Wniosek o dzierżawę działki
MKWniosek o nadanie nazwy ulicyWniosek o nadanie nazwy ulicy
MKWniosek o podział niezależnie od ustaleń planu miejscowegoWniosek o podział niezależnie od ustaleń planu miejscowego
MKWniosek o podział zgodny z miejscowym planem lub przepisami odrębnymi lub decyzją o warunkach zagospodarowania terenuWniosek o podział zgodny z miejscowym planem lub przepisami odrębnymi lub decyzją o warunkach zagospodarowania terenu
MKWniosek o przedłużenie umów dzierżawy na nieruchomości gminneWniosek o przedłużenie umów dzierżawy na nieruchomości gminne
MKWniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętamiWniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
MKWniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierzątWniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie schroniska  dla bezdomnych zwierząt
MKWniosek o udzielenie/zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłychWniosek o udzielenie/zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
MKWniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomościWniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
MKWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
MKWniosek o wydanie zezwolenia na hodowle psów rasy uznawanej za agresywnąWniosek o wydanie zezwolenia na hodowle psów rasy uznawanej za agresywną
MKWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
MKWniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywnąWniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
MKWniosek o wykup lokalu mieszkalnego wraz z gruntem przez najemcęWniosek o wykup lokalu mieszkalnego wraz z gruntem przez najemcę
MKZgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ściekówZgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
MKZgłoszenie zamiaru usunięcia drzewaZgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
ORCEIDG-1 Instrukcja wypełniania wnioskuCEIDG-1 Instrukcja wypełniania wniosku
ORCEIDG-1 Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej z załącznikamiCEIDG-1 Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej z załącznikami
ORUdostępnianie danych z Rejestru Dowodów OsobistychUdostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych
ORWniosek o wpis do ewidencji obiektów hotelarskichWniosek o wpis do ewidencji obiektów hotelarskich
ORWniosek o wydanie dowodu osobistego (wydrukuj na jednej kartce dwustronnie A4)Wniosek o wydanie dowodu osobistego (wydrukuj na jednej kartce dwustronnie A4)
ORWydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowychWydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
OSWniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia z tytułu wyszkolenia pracownika młodocianegoWniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia z tytułu wyszkolenia pracownika młodocianego
OSWniosek o dofinansowanie zielonej szkołyWniosek o dofinansowanie zielonej szkoły
OSWniosek o przyznanie stypendium sportowego Wniosek o przyznanie stypendium sportowego
ZGKDeklaracja o wysokości dochodówDeklaracja o wysokości dochodów
ZGKWniosek o mieszkanie komunalneWniosek o mieszkanie komunalne
ZGKWniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowegoWniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego