FORMULARZE do pobrania

Referat Opis pisma Wzór pisma
FBDT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowychPobierz
FBDT-1/A Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowychPobierz
FBWniosek o wydanie zaświadczeniaPobierz
FBWniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowegoPobierz
IRWniosek na wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowegoPobierz
IRWniosek o pozwolenie na reklamePobierz
IRWniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowyPobierz
IRWniosek o uzyskanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji lub w Specjalnej Strefie Rewitalizacji Pobierz
IRWniosek o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegoPobierz
IRWniosek o wydanie opinii w sprawie zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego lub z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub przepisami odrębnymiPobierz
IRWniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoPobierz
IRWniosek o wydanie zaświadczenia o braku planuPobierz
IRWniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegoPobierz
IRWniosek o wydanie zaświadczenia z planuPobierz
IRWniosek o wydanie zaświadczenia ze Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennegoPobierz
IRWniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazduPobierz
MKOferta na dzierżawę nieruchomości (działki) Pobierz
MKOferta na najem lokalu użytkowego/pomieszczenia gospodarczego Pobierz
MKWniosek o dzierżawę działki Pobierz
MKWniosek o nadanie nazwy ulicyPobierz
MKWniosek o podział niezależnie od ustaleń planu miejscowegoPobierz
MKWniosek o podział zgodny z miejscowym planem lub przepisami odrębnymi lub decyzją o warunkach zagospodarowania terenuPobierz
MKWniosek o przedłużenie umów dzierżawy na nieruchomości gminnePobierz
MKWniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętamiPobierz
MKWniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierzątPobierz
MKWniosek o udzielenie/zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłychPobierz
MKWniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomościPobierz
MKWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachPobierz
MKWniosek o wydanie zezwolenia na hodowle psów rasy uznawanej za agresywnąPobierz
MKWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówPobierz
MKWniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywnąPobierz
MKWniosek o wykup lokalu mieszkalnego wraz z gruntem przez najemcęPobierz
MKZgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ściekówPobierz
MKZgłoszenie zamiaru usunięcia drzewaPobierz
ORCEIDG-1 Instrukcja wypełniania wnioskuPobierz
ORCEIDG-1 Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej z załącznikamiPobierz
ORUdostępnianie danych z Rejestru Dowodów OsobistychPobierz
ORWniosek o wpis do ewidencji obiektów hotelarskichPobierz
ORWniosek o wydanie dowodu osobistego (wydrukuj na jednej kartce dwustronnie A4)Pobierz
ORWydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowychPobierz
OSWniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia z tytułu wyszkolenia pracownika młodocianegoPobierz
OSWniosek o dofinansowanie zielonej szkołyPobierz
OSWniosek o przyznanie stypendium sportowego Pobierz
ZGKDeklaracja o wysokości dochodówPobierz
ZGKWniosek o mieszkanie komunalnePobierz
ZGKWniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowegoPobierz