Gmina Dzierżoniów - Wybory do Sejmu i Senatu 2019

PKW
DataDokumentLink
2019-09-16INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 16 września 2019 r. dotycząca dodatkowych zgłoszeń oraz losowania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019-09-13OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DZIERŻONIÓW z dnia 11 września 2019 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019-08-22OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. (wyciąg) o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019-08-22POSTANOWIENIE Nr 293/2019 Komisarza Wyborczego w Walbrzychu II w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Dzierżoniów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019-08-22POSTANOWIENIE Nr 288/2019 Komisarza Wyborczego w Walbrzychu II z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Dzierżoniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019-08-20Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych - uzupełnienie składu
2019-08-20Załącznik do Uchwały Nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
2019-08-20Uchwała Nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego
2019-08-19Uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczyposplitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.
2019-08-19OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DZIERŻONIÓW z dnia 19 sierpnia 2019r. w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeni wyborczych i plakatów komitetów biorących udział w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2019-08-15POSTANOWIENIE Nr 288/2019 Komisarza Wyborczego w Walbrzychu II z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Dzierżoniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2019-08-14OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. (wyciąg) o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
2019-08-13Postanowienie Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej