AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2024-04-12

Wyniki otwartego konkursu ofert

grafika-Wyniki otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Dzierżoniów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu zakresie "Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej" oraz "Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"

Wyniki otwartego konkursu ofert