AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2017-03-20

Zadbajmy o czystość i porządek

aktualności Gmina Dzierżoniów

Zbliża się okres wiosennych porządków. Wielu z nas wkrótce zabierze się za sprzątanie ogródków, garaży, komórek czy strychów. Przypominamy, że wszelkie niepotrzebne/zużyte meble i inne odpady wielkogabarytowe, sprzęty elektryczne i elektroniczne, opony oraz odpady budowlane i rozbiórkowe każdy mieszkaniec może wywieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Punkt znajduje się przy ul. Bielawskiej 15B w Dzierżoniowie (baza Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Dzierżoniowie) i jest czynny w środy w godz. 11:00-19:00 oraz w soboty w godz. 8:00-16:00. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do korzystania z tej usługi. Porządek i czystość w naszym otoczeniu służą nie tylko estetyce, ale też naszemu zdrowiu i dobremu samopoczuciu. W trosce o estetyczny wygląd naszych miejscowości i zdrowie nas samych nie wyrzucajmy odpadów do lasu, przydrożnych rowów czy na pola.

Przypominamy również, że każde gospodarstwo znajdujące się na terenie, gdzie brak jest zbiorczej kanalizacji sanitarnej, powinno być wyposażone w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych. Niezbędna w tym wypadku jest również umowa na wywóz nieczystości ciekłych (osadów ściekowych), zawarta z przedsiębiorstwem posiadającym stosowane zezwolenia na prowadzenie działalności z tym zakresie (poniżej wykaz firm).

Zadbajmy o czystość i estetykę naszych posesji oraz terenu wokół nich. Uczyńmy naszą gminę zadbaną i przyjazną dla turystów, osób odwiedzających ją, ale przede wszystkim dla nas samych.

Wykaz firm, które posiadają stosowne zezwolenia Wójta Gminy Dzierżoniów na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Dzierżoniów:

  1. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Bielawska 15 B, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74 831 33 18;
  2. ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o., ul. Bielawska 6, 58-250 Pieszyce, tel. 74 836 53 50;
  3. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Dzierżoniowska 31, 58-260 Bielawa, tel. 74 833 49 31;
  4. "Transport Samochodowy" Chromy Romuald", Burkatów 11, 58-114 Lubachów, 74 853 56 15.

powrót do poprzedniej strony