AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2007-08-22

Umowy na wywóz nieczystości

aktualności Gmina Dzierżoniów

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek zawarcia umowy na wywóz nieczystości stałych z przedsiębiorcą, który ma pozwolenie na prowadzenie takiej działalności. W gminie Dzierżoniów wskaźnik nieruchomości, których właściciele mają podpisane umowy na wywóz odpadów komunalnych jest stosunkowo wysoki i wynosi 81 %.

W najbliższym czasie gmina Dzierżoniów będzie wzywać pozostałych właścicieli do podpisywania stosownych umów. Jeżeli nie odniesie to pożądanego skutku, to wójt zmuszony będzie wydać decyzje, w których ustali obowiązek opłat za odbieranie odpadów przez gminę, z zastosowaniem górnych stawek, uchwalonych przez Radę Gminy Dzierżoniów. W takim przypadku opłata będzie wyższa niż w przypadku podpisania bezpośredniej umowy z przedsiębiorstwem komunalnym.

powrót do poprzedniej strony