TABLICE OGŁOSZEŃ - Gmina Dzierżoniów

  1. Uchwała w sprawie określenia zasad umieszczania reklam na tablicach i słupach ogłoszeniowych będących własnością Gminy Dzierżoniów
  2. Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za umieszczanie reklam na tablicach i słupach ogłoszeniowych stanowiących własność Gminy Dzierżoniów oraz wzoru wniosku
  3. Wykaz tablic i słupów ogłoszeniowych będących własnością Gminy Dzierżoniów
  4. Wniosek o wyrażenie zgody na umieszczanie reklam na tablicach i słupach ogłoszeniowych będących własnością Gminy Dzierżoniów