AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2018-10-30

Dolny Śląsk bez smogu

aktualności Gmina Dzierżoniów

Tylko na Dolnym Śląsku z powodu zanieczyszczenia powietrza rocznie umiera ok. 3000 osób! Dla porównania - tylu ludzi ginie na drogach w całej Polsce.

Podstawową przyczyną zanieczyszczenia powietrza są domowe piece, kotły i kominki, w których spalamy głównie węgiel i drewno. W piecach lądują również śmieci, co jest zakazane! Podczas ich spalania do powietrza wydostają się ekstremalne niebezpieczne substancje, które wdychamy. Wiele z niech trafia też do gleby i wody, skąd wraz z żywnością dostają się do naszego organizmu.

Przypominamy, ze od lipca w województwie dolnośląskim obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa, która zabrania m.in. spalania węgla brunatnego i paliw produkowanych z jego wykorzystaniem, mułów i flotokoncentratów węglowych, miału węglowego poniżej 3 mm oraz wilgotnego drewna.

Ograniczenia i zakazy określone w uchwale dotyczą wszystkich użytkowników urządzeń o mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych, czyli w szczególności: pieców, kominków, kotłów, w tym kotłów wchodzących w skład systemów zawierających kotły na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne.

Wprowadzenie uchwały antysmogowej ma na celu poprawę jakości powietrza i warunków życia mieszkańców poprzez wyeliminowanie źródeł zanieczyszczeń z sektora komunalno-bytowego, tj. przestarzałych instalacji grzewczych w przyjętym harmonogramie czasowym i stosowanie dobrej jakości paliw o określonych parametrach.

Za nieprzestrzeganie uchwały grozi grzywna do 5000 złotych. Warto też pamiętać, że utrudnianie kontroli przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej przez uprawnione podmioty podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Więcej informacji na temat działań związanych z polityką antysmogową Dolnego Śląska, można znaleźć na www.irt.wroc.pl (w zakładce "Uchwała antysmogowa dla województwa dolnośląskiego").

powrót do poprzedniej strony