AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2008-05-19

Sprzątanie boiska w Jodłowniku

aktualności Gmina Dzierżoniów

Na prośbę władz Gminy Dzierżoniów, wiosną tego roku zmieniono lokalizację boiska sportowego w Jodłowniku.

Boisko to z powodu zarastania przez dziko rosnącą roślinność i braku środków na jego utrzymanie, nie mogło być użytkowane. W efekcie - całkowicie zarosło pozbawiając dzieci i młodzież w Jodłowniku możliwości korzystania z niego. Jednocześnie tak duży teren ( ok. 3 ha) jest atrakcyjnym terenem pod zabudowę jednorodzinną - jest on częściowo uzbrojony- dzięki czemu w przyszłości może stanowić doskonałe źródło dochodów Gminy.

W związku w tymi zmianami wskazano nową lokalizacje przyszłego boiska w Jodłowniku. Jest to teren Gminy Dzierżoniów położony dalej od drogi Bielawa - Jodłownik (za laskiem i oczyszczalnią) , po tej samej stronie co poprzednio - położony bliżej wsi. Teren ten był zarośnięty trawą i drzewami.

W dniach 28 kwietnia i 17maja 2008 odbyły się w Jodłowniku dwie akcje porządkowe. W sobotę 28 kwietnia2008 został uporządkowany teren dawnego boiska piłkarskiego w Jodłowniku. Przybyła młodzież wyczyściła z gałęzi i dziko rosnącej roślinności cały teren. Sprzątnięte zostały gałęzie , które wycięte zostały jeszcze jesienią 2007 roku. Na koniec prac młodzież zorganizowała sobie małe ognisko, na którym pieczono kiełbaski. Dzięki tej pracy teren stał się bardziej widoczny przez co lepiej widać jego walory.

W dniu 17 maja 2008 młodzież i dorośli mieszkańcy sprzątali teren przeszłego boiska. Zastała wycięta roślinność a teren boiska został w całości skoszony kosiarką rotacyjną - jeden mieszkańców użyczył ciągnika z osprzętem. Planowane jest jeszcze przeoranie i zabronowanie terenu. W sumie łącznie pracowało społecznie około 20 osób.

Wszystkie możliwe do wykonania siłami własnymi prace zostały wykonane. Dalsze działanie ze względu na formę i charakter finansowania mogą być prowadzone przez Gminę Dzierżoniów. Wydaje się, że najistotniejszą i priorytetową sprawą będzie wyrównanie terenu, dzięki czemu boisko to może zacząć funkcjonować możliwie szybko. Dalszą oczywiście perspektywą będzie jego ogrodzenie i oświetlenie. Liczymy, że uda się pozyskać środki na ten cel.

Rada Sołecka Jodłownika

powrót do poprzedniej strony