AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-10-07

Program "Czyste Powietrze"

aktualności Gmina Dzierżoniów

"Czyste Powietrze" to kompleksowy program, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Działania te mogą nie tylko pomóc chronić środowisko naturalne i zdrowie mieszkańców, ale także przynieść oszczędności finansowe w budżecie domowym.

Budżet programu wynosi 103 mld złotych, z czego dofinansowania stanowią 63,3 mld złotych. Pozostała część w kwocie 39,7 mld złotych dostępna będzie w formie pożyczki.

Program skierowany jest do osób fizycznych posiadających prawo własności lub będących współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego oraz do osób, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

W przypadku istniejących budynków mieszkalnych finansowane będą wydatki na wymianę źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na:

  • węzły cieplne;
  • kotły na paliwo stałe (węgiel lub biomasa);
  • systemy ogrzewania elektrycznego;
  • kotły gazowe kondensacyjne;
  • pompy ciepła.

Zakres przedsięwzięcia może obejmować również termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej,tj. kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych. W nowo budowanych budynkach dofinansowanie obejmuje zakup i montaż:

  • węzłów cieplnych;
  • kotłów na paliwo stałe;
  • systemów ogrzewania elektrycznego;
  • kotłów gazowych kondensacyjnych;
  • pompy ciepła

Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki. Program "Czyste Powietrze" realizowany będzie do 2029 roku, przy czym zobowiązania rozumiane jako podpisywanie umów o dofinansowanie podejmowane będą do 31.12.2027 r., a środki wydatkowane będą do 30.09.2029 r. Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029 r.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Wnioski są rozpatrywane przez właściwie terytorialnie, ze względu na usytuowanie budynku, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) zgodnie z kolejnością wpływu wniosków, a także w gminach, które podpisały porozumienie z WFOŚiGW.

Aby dowiedzieć się więcej o programie zapraszamy mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego do punktu konsultacyjnego mającego swoją siedzibę w Dzierżoniowskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych ul. Bielawska 15, pokój 11a (I piętro) 58-200 Dzierżoniów, na stronę internetową www.stowarzyszeniezd.pl oraz Facebooka - Czyste Powietrze - Powiat Dzierżoniowski, gdzie znajdą Państwo aktualności o Programie oraz harmonogram spotkań mobilnych w Państwa gminach.

Punkt konsultacyjny czynny jest w godzinach:
poniedziałek - czwartek 7:30 - 15:30,
piątek 7:30 - 14:30.
tel. kontaktowy 517 566 669.
e-mail: czystepowietrze@stowarzyszeniezd.pl

powrót do poprzedniej strony