AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2014-01-07

Dzikie wysypiska wciąż powstają

aktualności Gmina Dzierżoniów

Od 1 lipca 2013r. obowiązują nowe przepisy dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminach, które miały rozwiązać m.in. problem nielegalnych wysypisk śmieci. Nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zostali objęci wszyscy mieszkańcy gminy Dzierżoniów.

Jak się okazuje wejście w życie nowej ustawy "śmieciowej" oraz pobieranie od mieszkańców opłaty za odbiór odpadów komunalnych nie wyeliminowało wywożenia odpadów do lasów czy wyrzucania ich przy drogach. Do lasów i przydrożnych rowów nadal podrzucane są stare meble, zużyty sprzęt RTV i AGD, gruz budowlany oraz worki ze zwykłymi śmieciami. Od 1 lipca ubiegłego roku zlikwidowano 6 nielegalnych składowisk odpadów, które znajdowały się głównie przy drogach. Pomimo likwidacji nielegalnych składowisk odpadów w ich miejsca wciąż powstają nowe.

W związku z powyższym apelujemy o zgłaszanie przypadków podrzucania odpadów w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych oraz zapisywanie numerów rejestracyjnych pojazdów wykorzystywanych do nielegalnego wywozu śmieci, co pozwoli na wskazanie sprawców. Problem dzikich wysypisk można rozwiązać jedynie przy aktywnym współudziale mieszkańców gminy Dzierżoniów.

Zadania i obowiązki związane z realizacją nowego systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Dzierżoniów wykonywane są przez Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego (ZGPD-7), ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów (tel. 74/831-50-02 lub 74/831-50-30).

Przypominamy również, że w ramach wnoszonej opłaty za odbiór odpadów mieszkańcy są wyposażeni w pojemniki do odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, zapewniony jest odbiór odpadów zmieszanych i segregowanych oraz odpadów problemowych w ramach punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Ponadto informujemy, że punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Dzierżoniów, do którego właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie oddać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, gruz budowlany, chemikalia, odpady ulegające biodegradacji (odpady z ogrodów przydomowych, np. liście, trawa, ścinki drzew i krzewów, odpady kuchenne) zlokalizowany jest w Dzierżoniowie przy ul. Bielawskiej 15B. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) czynny jest w środy w godz. 11:00-19:00 oraz w soboty w godz. 8:00-16:00 (tel. 74/831-33-18).

Książnica, przy drodze powiatowejDroga Piława Dolna - Owiesno
powrót do poprzedniej strony