Strona główna

Na terenie gminy Dzierżoniów realizowany jest program "Umiem pływać"

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2024-03-25

Na terenie gminy Dzierżoniów realizowany jest program "Umiem pływać"

aktualności Gmina Dzierżoniów

Założeniem programu "Umiem pływać" jest udział dzieci z klas I-III szkół podstawowych w pozalekcyjnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Całość projektu to 20 godzin lekcyjnych na basenie pod okiem instruktora.

Realizator projektu przy wparciu JST pokrywa wydatki dotyczące projektu tj.: wejście na basen, wynagrodzenie instruktora, ubezpieczenie oraz koszty transportu dzieci.

Projekt realizowany jest przez Dolnośląską Federację Sportu, współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego przy wsparciu Jednostek Samorządu Terytorialnego".

powrót do poprzedniej strony