Strona Główna

Gmina Dzierżoniów

Stąd jestem,
   tu mieszkam,
      tu chcę żyć

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2018-12-14

Jarmark Bożonarodzeniowy w Ostroszowicach

grafika-Jarmark Bożonarodzeniowy w Ostroszowicach

Salonik Kobiet Ambitnych zorganizował 9 grudnia Ostroszowicki Jarmark Bożonarodzeniowy. Z zaproszenia do udziału skorzystało 14 wystawców z terenu gminy Dzierżoniów.

Jarmark Bożonarodzeniowy w Ostroszowicach
2018-12-13

Remonty dróg w Uciechowie i Mościsku

grafika-Remonty dróg w Uciechowie i Mościsku

Na ul. Leśnej w Uciechowie wykonano nową nawierzchnię bitumiczną o dł. 0,93 km wraz z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej i ścieku z korytek z kostki kamiennej. Z kolei na najbardziej problematycznym fragmencie ul. Kościelnej w Mościsku (ok. 300 m) wykonano nową nawierzchnię bitumiczną oraz odwodnienie.

Remonty dróg w Uciechowie i Mościsku
2018-12-11

Partnerstwo Lokalne podsumowało kolejny rok działalności

grafika-Partnerstwo Lokalne podsumowało kolejny rok działalności

Członkowie organizacji i instytucji wchodzących w skład Partnerstwa Lokalnego Gminy Dzierżoniów spotkali się 7 grudnia w siedzibie Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów im. Władysława Reymonta, aby podsumować kolejny rok pracy.

Partnerstwo Lokalne podsumowało kolejny rok działalności
2018-12-10

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

grafika-Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 t.j.) oraz zgodnie z § 2 pkt 3 rozporządzania Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r., Nr 34 poz. 186 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla niżej wymienionych obszarów Natura 2000.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
2018-12-10

Nowe składy komisji Rady Gminy Dzierżoniów

grafika-Nowe składy komisji Rady Gminy Dzierżoniów

Podczas II sesji Rady Gminy Dzierżoniów radni wybrali członków komisji, w których będą pracować w obecnej kadencji. Obrady odbyły się 6 grudnia w Urzędzie Gminy.

Nowe składy komisji Rady Gminy Dzierżoniów
2018-12-07

Podsumowanie prac melioracyjnych na terenie gminy w 2018 r.

grafika-Podsumowanie prac melioracyjnych na terenie gminy w 2018 r.

Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych jest jednym z głównych warunków, za pomocą których obszary wiejskie są chronione, ulepszane i prawidłowo kształtowane. Dlatego podobnie jak w latach poprzednich również i w tym roku prowadzone były prace polegające na konserwacji rowów melioracyjnych.

Podsumowanie prac melioracyjnych na terenie gminy w 2018 r.
2018-12-06

Zebranie uczestników scalenia gruntów

grafika-Zebranie uczestników scalenia gruntów

W piątek 21 grudnia o godz. 15:00 w sali wiejskiej przy ul. Głównej 28 w Piławie Dolnej odbędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno. Celem zebrania jest podanie do wiadomości, przez jej odczytanie, decyzji Wojewody Dolnośląskiego dotyczącej decyzji Starosty Dzierżoniowskiego o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno.

Zebranie uczestników scalenia gruntów
2018-12-03

Gmina Dzierżoniów na Kongresie Odnowy Wsi

grafika-Gmina Dzierżoniów na Kongresie Odnowy Wsi

Reprezentacja gminy Dzierżoniów w dniach 30 listopada i 1 grudnia wzięła udział w dorocznym Kongresie Odnowy Wsi. Przedsięwzięcie jest jednym z elementów regionalnego programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi, a jego celem jest wymiana dobrych praktyk oraz podniesienie wiedzy na temat rozwoju obszarów wiejskich.

Gmina Dzierżoniów na Kongresie Odnowy Wsi
2018-12-03

Szkoła Podstawowa w Piławie Dolnej uczestnikiem SKS on Tour w Oleśnicy

grafika-Szkoła Podstawowa w Piławie Dolnej uczestnikiem SKS on Tour w Oleśnicy

Mistrzowie świata w sztafecie 4x400 m Rafał Omelko i Łukasz Krawczuk, medalistka mistrzostw świata w judo Agata Ozdoba-Błach oraz parakolarz Rafał Mikołajczyk (zdobywca Pucharu Europy, mistrz Polski, lider światowej listy UCI) towarzyszyli 23 listopada uczniom SP w Piławie Dolnej podczas SKS on Tour w Oleśnicy. Impreza odbyła się w ramach podsumowania ogólnopolskiego programu Szkolny Klub Sportowy.

Szkoła Podstawowa w Piławie Dolnej uczestnikiem SKS on Tour w Oleśnicy
2018-11-30

Modernizacja budynku po remizie w Owieśnie

grafika-Modernizacja budynku po remizie w Owieśnie

Na budynku po byłej remizie OSP w Owieśnie wymieniono pokrycie dachowe. Na realizację inwestycji mieszkańcy wsi przeznaczyli już łącznie ponad 16 tys. zł.

Modernizacja budynku po remizie w Owieśnie
2018-11-30

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych gminy Dzierżoniów polegających na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom w roku 2019, zapraszamy do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty. W załączeniu zaproszenie i formularz zgłoszeniowy.

2018-11-27

W parku w Nowiźnie powstanie ścieżka

grafika-W parku w Nowiźnie powstanie ścieżka

Trwają prace nad budową ścieżki w Parku Dobrych Nowin w Nowiźnie. Na realizację inwestycji mieszkańcy Nowizny przeznaczyli 6400 zł ze środków funduszu sołeckiego.

W parku w Nowiźnie powstanie ścieżka
2018-11-26

Świąteczny festiwal w Sobótce

grafika-Świąteczny festiwal w Sobótce

16 grudnia w Sobótce odbędzie się XII Festiwal Rzemiosł, Rękodzieła i Produktu Lokalnego. Imprezie towarzyszyć będą liczne prezentacje, warsztaty, świąteczne konkursy i wspólne kolędowanie.

Świąteczny festiwal w Sobótce
2018-11-23

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom - otwarty konkurs ofert

grafika-Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom - otwarty konkurs ofert

Wójt Gminy Dzierżoniów ogłosił dziś otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie "Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego". W ramach zadania realizowane będzie zadanie szczegółowe: "Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie gminy wiejskiej Dzierżoniów w 2019 r.".

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom - otwarty konkurs ofert
2018-11-23

Nowa Rada Gminy rozpoczęła prace

grafika-Nowa Rada Gminy rozpoczęła prace

Ślubowanie wójta i radnych oraz wybór przewodniczącego Rady i jego zastępcy - to najważniejsze punkty porządku obrad pierwszej sesji Rady Gminy Dzierżoniów VIII kadencji. Uroczyste posiedzenie Rady odbyło się 22 listopada w Urzędzie Gminy Dzierżoniów.

Nowa Rada Gminy rozpoczęła prace
2018-11-23

Głosuj na szkołę w Piławie Dolnej

grafika-Głosuj na szkołę w Piławie Dolnej

Trwa druga edycja akcji Nauczyciel na Medal 2018 organizowanej przez Gazetę Wrocławską. W tym roku na Dolnym Śląsku wybieramy m.in. Szkołę Roku - Szkołę Przyjazną Uczniom. W etapie powiatowym najlepsza okazała się Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Piławie Dolnej! Dzisiaj ruszył etap wojewódzki konkursu.

Głosuj na szkołę w Piławie Dolnej
2018-11-22

Certyfikat dla Dzierżoniowskiego Klastra Energii

grafika-Certyfikat dla Dzierżoniowskiego Klastra Energii

Gmina Dzierżoniów wraz z samorządami powiatu dzierżoniowskiego oraz lokalnymi przedsiębiorcami podpisała w czerwcu 2017 r. porozumienie w sprawie utworzenia Dzierżoniowskiego Klastra Energii. Teraz dzierżoniowski klaster, którego nasza gmina jest aktywnym członkiem, uzyskał Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii. Otwiera to m.in. możliwość zdobywania zewnętrznych pieniędzy na działania związane z rozwojem zielonej energii.

Certyfikat dla Dzierżoniowskiego Klastra Energii