Strona Główna

Gmina Dzierżoniów

Stąd jestem,
   tu mieszkam,
      tu chcę żyć

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Gmina Dzierżoniów

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
GMINY DZIERŻONIÓW


58-200 Dzierżoniów;   ul. Piastowska 1
tel: 74 832 56 65   e-mail: zgk@ug.dzierzoniow.pl
NIP: 882-20-84-843   REGON: 021114078

Kasa ZGK
Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie; ul.Daszyńskiego 24


Komunikat:

Z dniem 20 kwietnia 2015r. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Dzierżoniów wprowadził indywidualne konta bankowe dla klientów dokonujących opłat:
 • za czynsz mieszkaniowy,
 • za ścieki,
 • za najem pomieszczeń gospodarczych,
 • za dzierżawę ogródków.
Powyższe konta powiązane są z konkretną osobą i służą wyłącznie do dokonywania należności za usługę wykazaną na fakturze. W celu uniknięcia pomyłki należy ściśle stosować dane zawarte w fakturach lub pismach. Nie należy zatem dokonywać płatności za należności wielu osób na rachunek bankowy z jednej faktury czy pisma, gdyż spowoduje to nieprawidłowości w księgowaniu wpłat.


Uchwałą Rady Gminy Dzierżoniów numer XLI/364/09 z dnia 24 września 2009r. z dniem 01 stycznia 2010r. utworzono jednostkę budżetową Gminy Dzierżoniów pod nazwą "ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY DZIERŻONIÓW".

Do zadań ZGK GD należy w szczególności:

 • prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków,
 • administrowanie, utrzymanie i konserwacja gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Przedmiotem działalności podstawowej ZGK jest w szczególności:

 • prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków i w tym:
  • eksploatacja i użytkowanie wodociągu gminnego,
  • eksploatacja i konserwacja gminnej sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków,
 • sprawowanie nadzoru i przeglądu nad prawidłowym eksploatowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków,
 • administrowanie, utrzymanie i konserwacja gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej: komunalnych zasobów mieszkaniowych, lokali użytkowych i sal wiejskich.
 • wykonywanie innych zadań wynikających z potrzeb Gminy Dzierżoniów, objętych zakresem działalności jednostki.

Do pobrania:

Wykaz numerów telefonów:

ImieNazwiskoTelefonFunkcja
RafałKosek(74) 832-56-65kierownik ZGK
KrystynaZasada(74) 832-56-66sprawy mieszkaniowe
MariuszWoźniak(74) 832-56-66sale wiejskie, remonty, naliczenia ścieków
ElżbietaOgrodnik(74) 832-56-73księgowa
WeronikaWołek(74) 832-56-73główna księgowa
DanutaZwiązek(74) 832-56-73windykacja
KrzysztofAdamski(74) 832-90-71kier. zmiany oczyszczalni