Strona Główna

Gmina Dzierżoniów

Stąd jestem,
   tu mieszkam,
      tu chcę żyć

2018-02-23

Dotacje na działalność sportową

grafika-Dotacje na działalność sportową

Wójt Gminy Dzierżoniów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu "Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu". Szczegóły w załączeniu.

Dotacje na działalność sportową
2018-02-20

Milionowe korzyści ze współpracy

grafika-Milionowe korzyści ze współpracy

Jednym z głównych tematów Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego "Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska" było podsumowanie działalności Biura Stowarzyszenia w 2017 roku. 20 lutego w Urzędzie Gminy Dzierżoniów spotkali się członkowie organizacji - przedstawiciele samorządów z całego powiatu dzierżoniowskiego.

Milionowe korzyści ze współpracy
2018-02-19

Edukacja do starości

grafika-Edukacja do starości

Przedstawiciele placówek oświatowych wytypowanych do wdrażania programu "Edukacja do starości" spotkali się 16 lutego w Urzędzie Gminy Dzierżoniów, aby porozmawiać o najważniejszych założeniach akcji. Będzie ona realizowana w szkołach z terenu gminy Dzierżoniów, Bielawy i Dzierżoniowa.

Edukacja do starości
2018-02-19

Bezpłatne porady prawne

grafika-Bezpłatne porady prawne

Rozpoczął się kolejny, już 17. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Od 19 do 23 lutego 2018 r. każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać bezpłatną poradę prawną m.in. w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie przy ul. Rolnej 1.

Bezpłatne porady prawne
wszystkie informacje...
2018-01-30

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

grafika-Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Informujemy, że w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 został wywieszony od 26.01.2018 r. wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Książnicy, Mościsku, Nowiźnie, Kiełczynie, Roztoczniku i Piławie Dolnej.

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy
2018-01-19

Lokal w Piławie Dolnej na sprzedaż

grafika-Lokal w Piławie Dolnej na sprzedaż

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 została wywieszona informacja o lokalu mieszkalnym położonym w Piławie Dolnej przy ul. Głównej 38/3, przeznaczonym do sprzedaży w formie bezprzetargowej.

Lokal w Piławie Dolnej na sprzedaż
2018-01-17

Nieruchomości do dzierżawy

Nieruchomości do dzierżawy

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy i przeznaczonych do dzierżawy. Działki znajdują się w Roztoczniku, Dobrocinie, Książnicy, Mościsku, Tuszynie i Ostroszowicach.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów.

2017-12-12

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

W siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy i przeznaczonych do dzierżawy. Działki znajdują się w Owieśnie, Ostroszowicach i Uciechowie. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

wszystkie informacje...
2018-02-19

Przekroczenia pyłu PM10

grafika-Przekroczenia pyłu PM10

WIOŚ we Wrocławiu informuje, że dnia 18.02.2018 r. odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 dla czasu uśredniania 24 godziny na stacjach pomiarowych: w Dzierżoniowie, Kłodzku, Lubaniu, Nowej Rudzie i Ząbkowicach Śląskich.

Przekroczenia pyłu PM10
2018-02-15

Przekroczenia pyłu PM10

grafika-Przekroczenia pyłu PM10

WIOŚ we Wrocławiu informuje, że dnia 14.02.2018 r. odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 dla czasu uśredniania 24 godziny na stacjach pomiarowych: w Działoszynie, Dzierżoniowie, Jeleniej Górze, Kłodzku, Legnicy, Lubaniu, Nowej Rudzie, Wałbrzychu i we Wrocławiu.

Przekroczenia pyłu PM10
2018-02-14

Przekroczenia pyłu PM10

grafika-Przekroczenia pyłu PM10

WIOŚ we Wrocławiu informuje, że dnia 13.02.2018 r. odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 dla czasu uśredniania 24 godziny na stacjach pomiarowych: w Dzierżoniowie, Jeleniej Górze, Kłodzku, Lądku-Zdroju, Legnicy, Lubaniu, Nowej Rudzie, Wałbrzychu i we Wrocławiu.

Przekroczenia pyłu PM10

Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim

Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska