Strona Główna

Gmina Dzierżoniów

Stąd jestem,
   tu mieszkam,
      tu chcę żyć

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego

Głównym zadaniem Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego jest wzmacnianie współpracy pomiędzy gminą Dzierżoniów a organizacjami pozarządowymi działającymi na jej terenie.

W skład Rady wchodzi:

  • 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie naszej gminy,
  • 3 przedstawicieli Rady Gminy Dzierżoniów oraz
  • 4 przedstawicieli Wójta Gminy Dzierżoniów.

Rada pełni funkcję organu konsultacyjnego, wspomagającego działalność trzeciego sektora. Do jej najważniejszych zadań należy m.in.: opiniowanie dokumentów o charakterze strategicznym, podtrzymywanie i kreowanie lokalnej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a także koordynacja działań społecznych w gminie.

Kadencja Rady trwa dwa lata, a jej członkowie wykonują swoje funkcje społecznie.


Dokumenty do pobrania

DataDokumentLink
2016-02-03Protokół z IV posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2016-01-13Protokół z III posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2015-12-16Protokół z II posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2015-11-18Protokół z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2015-11-03Zarządzenie Wójta Gminy Dzierżoniów w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2015 - 2017