Strona Główna

Gmina Dzierżoniów

Stąd jestem,
   tu mieszkam,
      tu chcę żyć

Karta Dużej Rodziny Gminy Dzierżoniów

Karta Dużej Rodziny

Od 20 lipca 2015 roku w naszej gminie funkcjonuje Karta Dużej Rodziny Gminy Dzierżoniów. Dzięki programowi duże rodziny mieszkające na terenie gminy mogą skorzystać z szeregu nowych lokalnych zniżek. Umożliwia to Uchwała, którą 25 czerwca 2015 roku przyjęła Rada Gminy Dzierżoniów.

Program skierowany jest do członków rodzin wielodzietnych, zamieszkujących pod wspólnym adresem w gminie Dzierżoniów. Za rodzinę wielodzietną uznaje się: rodzinę wspólnie zamieszkującą na terenie gminy (także rodzinę zastępczą), składającą się z rodziców (lub jednego rodzica), mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci:

  • w wieku do 18 roku życia lub,
  • do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje w szkole wyższej lub,
  • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Warunkiem uzyskania przywilejów wynikających z posiadania Karty Dużej Rodziny Gminy Dzierżoniów jest złożenie odpowiedniego wniosku i oświadczenia w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów ul. Piastowska 1, pok. 113 (na parterze budynku).

Wydawanie Karty jest bezpłatne. Rodzice otrzymują karty bezterminowe, dzieci – do ukończenia 18 roku życia, lub w przypadku kontynuowania nauki odpowiednio do jej zakończenia.

Karta jest spersonalizowana, znajduje się na niej imię i nazwisko oraz nr PESEL. W przypadku zagubienia, kradzieży lub innych sytuacji, w których karta jest utracona, można na wniosek otrzymać duplikat za opłatą 9,21 zł.

Lista partnerów KDR gminy Dzierżoniów Jak zgłosić swoją firmę do programu ?

Karta Dużej Rodziny Gminy Dzierżoniów jest również ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny. Oznacza to, iż jej posiadacze mogą korzystać ze zniżek dla dużych rodzin na terenie całego kraju. Lista miejsc i wysokości zniżek dostępna jest na stronie: www.rodzina.gov.pl. Lista jest aktualizowana na bieżąco.

Wszystkie dokumenty można również odebrać osobiście w siedzibie OPS Gminy Dzierżoniów.