AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2021-11-17

Zmiana ogrzewania - dofinansowanie także dla budynków wielorodzinnych

aktualności Gmina Dzierżoniów

11 października ruszył pilotażowy program dopłat do wymiany kopciuchów w budynkach wielorodzinnych dla mieszkańców Dolnego Śląska.

Beneficjentami programu mogą zostać indywidualni właściciele/współwłaściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, jak również wspólnoty. Pilotaż prowadzony jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu priorytetowego "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych - pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego".

Program dla właścicieli lokali mieszkalnych:

beneficjentami programu w podstawowym poziomie dofinansowania mogą zostać osoby fizyczne o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 100 tys. zł, będące właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali mieszkalnych. W tym przypadku wysokość dofinansowania wynosi od 30% do nawet 45% kosztów kwalifikowanych w zależności od zakresu realizowanego przedsięwzięcia.

Dotacja wyniesie:

  • do 20 tys. zł w przypadku wymiany źródła ciepła na pompę ciepła powietrze/woda, która może być uzupełniona wymianą stolarki okiennej/drzwiowej, modernizacją instalacji c.o. i c.w.u., montażem wentylacji;
  • do 15 tys. zł, jeśli będą to inne źródła ciepła albo podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku uzupełnione wspomnianymi zadaniami z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej, modernizacją instalacji c.o. i c.w.u. lub montażem wentylacji;
  • do 5 tys. zł, jeśli przeprowadzona będzie tylko wymiana stolarki okiennej/drzwiowej lub zakup i montaż wentylacji, bez wymiany źródła ciepła.

Dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, wskazany w zaświadczeniu z gminy, nie przekracza kwoty 1564 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym lub 2189 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym będą to odpowiednio dotacje w wysokości do: 30, 25 i 10 tys. zł, maksymalnie do 60% kosztów kwalifikowanych wykonanego przedsięwzięcia.

Pilotaż dla wspólnot mieszkaniowych:

beneficjentami pilotażu mogą zostać wspólnoty mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali. Mogą one ubiegać się o dotacje do 60% kosztów kwalifikowanych, w kwotach dofinansowania wynoszących od 40 tys. zł do 340 tys. zł. W ramach pilotażu w WFOŚiGW we Wrocławiu wspólnota może ubiegać się również o pożyczki wspierające realizację projektów termomodernizacyjnych do 40% kosztów kwalifikowanych na uzupełnienie wkładu własnego. W tym przypadku nie będzie występować kryterium dochodowe.

Osoby zainteresowane zmianą ogrzewania i skorzystaniem z możliwości dofinansowania zachęcamy do kontaktu z punktem konsultacyjnym mającym swoją siedzibę w Sowiogórskim Centrum Komunikacyjnym w Dzierżoniowie przy ul. Sienkiewicza 18. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 16:00.

Dla mieszkańców zainteresowanych dofinansowaniem do zmiany sposobu ogrzewania w domach wielorodzinnych uruchomiono numer telefonu: 519 422 470. Natomiast mieszkańcy zainteresowani programem "Czyste Powietrze", w ramach którego o dofinansowanie mogą starać się właściciele i współwłaściciele budynków jednorodzinnych, mogą korzystać z telefonu: 517 566 669.

Zapraszamy również na spotkania informacyjne:

powrót do poprzedniej strony