Strona główna

Zakończono roboty budowlane sali w Książnicy

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2020-02-24

Zakończono roboty budowlane sali w Książnicy

aktualności Gmina Dzierżoniów

Gmina Dzierżoniów zakończyła realizację inwestycji i uzyskała decyzję na użytkowanie budynku integracji społecznej w Książnicy.

Zakres prac obejmował budowę nowego budynku od podstaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W obiekcie wydzielone zostały m.in.: duża sala integracyjna z aneksem kuchennym, zaplecze szatniowo-magazynowe dla sportowców i sala komputerowa.

Celem operacji jest podniesienie standardu świadczonych usług dla mieszkańców wsi Książnica. Wybudowany obiekt pozwoli na organizację imprez oraz zajęć o charakterze sportowo-rekreacyjnym i kulturalnym. Utworzono również warunki do prowadzenia zajęć edukacyjnych i sportowych (szczególnie dla dzieci i młodzieży z Książnicy) oraz zajęć kulturalnych i rekreacyjnych dla osób starszych.

logo PROW

Operacja pn. "Budowa budynku integracji społecznej w Książnicy" zrealizowana została w ramach działania: "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", typ operacji: "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne".

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 1 095 641,62 zł. Koszty kwalifikowalne wynoszą 1 038 276,34 zł, a dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: 500 000,00 zł.

Zakończono roboty budowlane sali w Książnicy
powrót do poprzedniej strony