Strona główna

Wystartował program "Czyste Powietrze Plus"

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2022-07-18

Wystartował program "Czyste Powietrze Plus"

aktualności Gmina Dzierżoniów

15 lipca 2022 roku została uruchomiona nowa odsłona Programu "Czyste Powietrze" - "Czyste Powietrze Plus". Właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się o dotację na wymianę starego pieca oraz ocieplenie domu otrzymają prefinansowanie, czyli wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu.

Warunkiem skorzystania ze środków będzie przedstawienie do wniosku o dofinansowanie umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac. Będzie można otrzymać z wyprzedzeniem do 50% wnioskowanej kwoty dotacji.

Nowe rozwiązanie jest skierowane tylko do beneficjentów wnioskujących do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania, zgodnie z zaświadczeniem o dochodzie wydanym przez właściwy Ośrodek Pomocy Społecznej. Będzie ponadto dostępne tylko dla nowych osób składających wniosek o dofinansowanie.

Dodatkowo:

  • w ramach realizowanego przedsięwzięcia możliwe będzie zawarcie do trzech umów z wykonawcami;
  • prefinansowanie w wysokości do 50 proc. wnioskowanej dotacji, przypadającej dla danego wykonawcy, będzie wypłacane bezpośrednio na jego konto, zgodnie z maksymalnymi poziomami dofinansowania oraz warunkami programu;
  • sam wniosek o dofinansowanie (jego formularz) zostanie poszerzony o dodatkowe warunki związane z prefinansowaniem, jeśli wnioskodawca zadeklaruje chęć skorzystania z tego finansowego udogodnienia;
  • rozpatrzenie wniosku powinno trwać do 14 dni;
  • w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy z beneficjentem będzie uruchomiona transza zaliczkowa na konto wykonawcy, czyli 50 proc. przyznanej wartości dotacji jako część jego wynagrodzenia;

Po zrealizowaniu całego przedsięwzięcia właściciel remontowanego domu jednorodzinnego złoży końcowy wniosek o płatność, zawierający ostateczną fakturę, protokół odbioru (który będzie dokumentował wykonanie całości prac) oraz potwierdzenie uregulowania wkładu własnego przez beneficjanta. Rozpatrzenie wniosku o płatność przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wraz z wypłatą pozostałych pieniędzy z dotacji, powinno nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentu przez beneficjenta.

Wnioski można złożyć w bezpłatnym punkcie konsultacyjnym Programu "Czyste Powietrze" w Sowiogórskim Centrum Komunikacyjnym (stary dworzec PKP w Dzierżoniowie) przy ul. Sienkiewicza 18.

Punkt konsultacyjny jest prowadzony i współfinansowany przez wszystkie gminy powiatu dzierżoniowskiego, a także Starostwo Powiatowe. Wszyscy mieszkańcy gminy miejskiej Dzierżoniów, gminy Dzierżoniów, gminy Bielawa, gminy Pieszyce, gminy Piława Górna, gminy Niemcza oraz gminy Łagiewniki uzyskają wszelką pomoc od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie do momentu wpłynięcia środków na konto beneficjenta.

Więcej informacji o programie można uzyskać pod numerami telefonu: 517 566 470, 519 422 470.

Wystartował program Czyste Powietrze Plus
powrót do poprzedniej strony