Strona główna

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2022-01-24

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym - korekta

aktualności Gmina Dzierżoniów

Informujemy, że w wykazie nieruchomości stanowiących własność gminy Dzierżoniów przeznaczonych do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym wystąpił błąd pisarski. Powyższa nieruchomość (położona w Jodłowniku) oznaczona jest numerem geodezyjnym 162/25, obręb Ostroszowice.

Zmienia się poniższy zapis:

w kolumnie dotyczącej ceny nieruchomości netto w [zł] w miejsce zapisu 115 00,00 zł wpisuje się zapis 115 000,00 zł. Pozostała treść wykazu pozostaje bez zmian.

W związku z korektą ww. błędu, zmieniły się daty, w których obowiązywać będzie nowy wykaz na działkę 162/25 wywieszony na tablicy ogłoszeń urzędu na 21 dni, tj. od 24.01.2022 r. do 14.02.2022 r. Informacja o wywieszeniu wykazu zamieszczona będzie ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej UG Dzierżoniów oraz w prasie lokalnej.

powrót do poprzedniej strony