Strona główna

Wykaz nieruchomości na sprzedaż w Dobrocinie

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2020-02-19

Wykaz nieruchomości na sprzedaż w Dobrocinie

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wójt Gminy Dzierżoniów podaje do wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Dobrocinie, stanowiącej własność gminy, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

Pełna treść wykazu dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów.

Więcej informacji odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel. 74/832-56-85.

powrót do poprzedniej strony