AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-09-19

Wykaz działek rolnych na sprzedaż w Książnicy

aktualności Gmina Dzierżoniów

Wójt Gminy Dzierżoniów podaje do wiadomości wykaz nieruchomości położonych w Książnicy, stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

Pełna treść wykazu dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierżoniów

Więcej informacji odnośnie sprzedaży można uzyskać w Referacie Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, tel. 74/832-56-85.

powrót do poprzedniej strony