Strona główna

Wyjątkowy wyjazd dla utalentowanych seniorów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2019-08-20

Wyjątkowy wyjazd dla utalentowanych seniorów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Już we wrześniu mieszkańcy naszej gminy pojadą na wyjazd studyjny do Gogolina realizowany w ramach projektu "Sprawny, aktywny, potrzebny - aktywizacja seniorów z gmin wiejskich na rzecz walki z wykluczeniem społecznym".

Już teraz serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wyjeździe wszystkich mieszkających na terenie gminy Dzierżoniów seniorów, którzy chcieliby udowodnić, że wiek nie jest dla nich żadnym ograniczeniem.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zachęcamy też przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających na rzecz osób starszych. Zgłoszenia przyjmujemy w Referacie Oświaty, Sportu i Turystyki pod numerami telefonu: 74 832 56 81 i 74 832 56 82. Liczba miejsc jest ograniczona.

Wyjazd do Gogolina zaplanowano na 10-11 września 2019 r. Odbędzie się tam m.in. konferencja "Polityka Senioralna w gminach Gogolin, Cekcyn, Gniewino i Dzierżoniów" oraz prezentacje "Seniorzy dla seniorów" i "Młodzi seniorom". Drugiego dnia uczestnicy odwiedzą Dom Spokojnej Starości św. Barbary w Kamionku oraz zwiedzą Kamień Śląski.

Na realizację projektu "Sprawny, aktywny, potrzebny - aktywizacja seniorów z gmin wiejskich na rzecz walki z wykluczeniem społecznym" gmina Dzierżoniów pozyskała środki z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Przedsięwzięcie swoim działaniem obejmuje grupę seniorów z terenu czterech gmin-partnerów projektu. Wszystkie działania realizowane są z naszymi partnerami: gminami Gogolin, Cekcyn i Gniewino.

Głównym celem operacji jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez zwiększenie intensywności ich współpracy i integracji oraz poznanie dobrych praktyk wypracowanych przez partnerów projektu w obszarze polityki senioralnej dzięki uczestnictwu w szeregu działań odbywających się na terenie gminy Gogolin z udziałem gmin Dzierżoniów, Gniewino i Cekcyn w okresie od maja do końca października 2019 roku.

Uczestnicy operacji zostaną zaktywizowani na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu. Jednym z założeń projektu jest również zwiększenie intensywności ich współpracy i integracji.

W ramach operacji wydana zostanie również książka poświęcona polityce senioralnej na terenie gmin-partnerów projektu. W publikacji zaprezentowane zostaną m.in. dobre praktyki gmin na rzecz aktywizacji seniorów oraz oddolne działania podejmowane na rzecz osób starszych. Utalentowani seniorzy będą mieli też możliwość zaprezentowania w publikacji ciekawych pasji i talentów.

Odwiedź portal KSOW
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

powrót do poprzedniej strony