Strona główna

Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Dzierżoniów

motto

AKTUALNOŚCI z Gminy Dzierżoniów

2021-09-13

Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Dzierżoniów

aktualności Gmina Dzierżoniów

Zapraszamy do składania ofert cenowych na wykonanie usługi pn.: "Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Dzierżoniów w 2021 roku".

Oferty na załączonym formularzu ofertowym należy przesłać pocztą w terminie do 21 września 2021 r. (data wpływu do Urzędu Gminy) do godziny 15:00 lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Dzierżoniów (pok. 212), ul. Piastowska 1, 58 200 Dzierżoniów z dopiskiem: Oferta w postępowaniu na udzielenie zamówienia pn.: "Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Gminy Dzierżoniów w 2021 roku".

Do pobrania

powrót do poprzedniej strony